lördag 3 april 2010

Läraravtalet måste landa rätt - skärpning SKL

Vi har svårt att rekrytera de bästa eleverna till lärarutbildning.
Det lämpliga vore då att göra läraryrket mer attraktivt. Men...

Brottslighet, terrorism och fundamentalism kan aldrig utrotas utan en omfattande satsning mot fattigdom samt för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap är, som i så många andra sammanhang, en nyckel till framgång även här.
Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligare utsträckning ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.

Tidiga insatser utav välutbildade lärare är den rättighet vi ska ge våra barn. Alla har rätt att få stöd för att lyckas i skolan. Tidiga betyg är bra för tydlighet kring barnens lärande. Särskilt elever med svårigheter behöver ordning och reda, utveckla en fungerande studieteknik och att kunna visa sina kunskaper i på varierande sätt. Inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Och hur ser det ut att bli???
Avståndet till kunskapen om vilket arbete som utförs och vad som ger eleverna goda förutsättningar har aldrig tidigare blottats så tydligt som i SKL:s tokiga förhandlingsingång avseende lärarnas arbete och uppdrag. Folkpartiet gjorde det enda rätta och lämnade förgandlingarna - man kna inte delta i att sänka svensk utbildning och dess lärare.


Läs detta inlägg i ämnet av Shirley

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv