onsdag 31 mars 2010

SKL fel ute angående lärarnas uppdrag

Flertalet av de administrativa uppgifter som tillförts läraryrket under senare år måste tas bort för att ge lärarna mer tid för huvuduppdraget.

Lärarens huvuduppgift är undervisning och de arbetsuppgifter som hör till det, t ex förberedelse och utvärdering av elevernas resultat.
Därför är det ett totalt feltänk att tro att vi får en bättre skola om den enskilda lärarens undervisningstid ökas. Det leder enbart till kvantitetshöjning och sänker kvaliteten.

Eftersom det är kvaliteten som måste höjas för att våra elever ska få bättre kunskaper ska lärarnas undervisningstid inte utökas, men kraven på deras elevers resultat ska lyftas.

Såhär skriver Lotta Edholm.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv