söndag 23 november 2008

Sanningen om IPRED

Äntligen en sansad och opartisk beskrivning om vad IPRED är. Debattartikeln i dagens GP är efterlängtad och suverän. LÄS DEN.!
Engström och andra belackare får ursäkta, men det finns inget skäl till att tillåta fri fildelning bara för många gör, ta bort hastighetsbestämmelser för att många kör för fort, legalisera bruket av narkotika för att det redan förekommer i allt för stor utsträckning etc. Varje sansad debattör tar en fråga i taget och blandar inte ihop "tokerier" på det sätt som Engström, Rick med flera gör hela tiden. Frågan om hur en lag som gäller ska efterlevas blir i deras värld en diskussion om integritet. Den som inte gör sig skyldig till ett brott garanterar sin egen integritet.
Följande citat från dagens GP-artikel är centralt:"Saken gäller huruvida en rättsinnehavare skall få möjlighet att inkomma till domstol med bevisning om att visst IP-nummer använts för att begå brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrätt.
Om bevisningen anses tillräckligt stark så kan domstolen besluta att identiteten hos innehavaren av IP-numret, som är känd hos Internetleverantören, skall lämnas ut till rättsinnehavaren."
Vi som vill att Sverige ska fortsätta vara en rättsstat blir oroliga över att regeringen ens tvekar i sammanhanget. Vilka blir nästa olagligheter som ska regleras. Inbrott i särskilt utsatta sommarstugeområden eller våldtäkt på platser där det redan i dag sker mest frekvent?

11 kommentarer:

batti sa...

Kan inte du förklara vad som var så suveränt med den debattartikeln?

Den visar bara hur professorer och jurister bara kan se en sida av myntet. De kan inte något om tekniken vilket är oerhört tråkigt och pinsamt.

För det första undrar jag hur man på ett rättsäkert sätt översätter IP-nummer till person. Det är i praktiken omöjligt. Det är lite samma sak som att det är bilägaren som får böter vid fortkörning eller att det är bilägaren som blir dömd vid rattfylleri. Det är ett ologiskt synsätt.

Att generationerna står mot varandra beror helt enkelt på att det är den yngre generationen som faktiskt förstår tekniken. Det finns artister som faktiskt har förstått att man måste ta till sig tekniken, inte bekämpa den. Man kan inte lagstifta bort teknisk utveckling, det är inte heller önskvärt.

Vad underhållningsindustrin borde göra är att sätta sig ned och fundera över hur man kan tjäna pengar på tekniken. Hittills har de inte ens försökt och det är pinsamt. Oerhört pinsamt och faktiskt väldigt korkad. Nu vill man alltså ta hjälp av okunniga polikter inom såväl EU som Sverige för att försvara något som inte går att försvara. Det är idiotiskt...

Hans J sa...

Du verkar inte vilja (eller kunna?) ta till dig det som kritiker skriver om rättsosäkerhet när privata aktörer ska utföra det som borde vara polisarbete!

Är du för alla dessa bevakningsföretag som patrullerar privata gallerior, små samhällen, företagsbyar - bara för att polisen abdikerat?

Är du för "gated communities" - där vanligt slödder helst inte ska sätta sin fot?

Är du för privata sjukförsäkringar på det sätt som förekommer i USA? Så att en vanlig uteliggare inte ens tas upp i ambulansen om han inte kan bevisa att han har sådan försäkring?

Du verkar ju definitivt vara för att internet ska patrulleras av privata intressen!

Är du inte egentligen moderat?

Vidare verkar du inte ha reflekterat över de andra sysslor och intressen som dessa "sansade och opartiska" beskrivare som du nämner har. Om huruvida dessa inte istället innebär något mått av "jäv" eller partsintresse. Du läser alltså inte artiklar och inlägg som biträder din egen syn särskilt kritiskt?

Du kanske känner igen namnen på de som skrivit artikeln från ditt musikintresse?

Rickard sa...

Debattartikeln är inte ett jävla dugg opartisk:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/11/varfr-r-vnstern-s-tyst-om-ipred1.html?showComment=1227433800000#c6421498267099033478

Tor sa...

Några invändningar mot artikeln:

"genom att i praktiken eliminera möjligheten till informationsföreläggande, det för Sverige mest betydelsefulla elementet i direktivet"

En helt klart subjektiv och politisk bedömning. IPRED1 handlar om mycket annat också. Men det är klart, om man är ordförande i Svenska Föreningen för Upphovsrätt så kan man kanske tycka det, men varför då skriva under med "professor i civilrätt" istället för den mer relevanta tituleringen?

"Om bevisningen anses tillräckligt stark så kan domstolen besluta att identiteten hos innehavaren av IP-numret, som är känd hos Internetleverantören, skall lämnas ut till rättsinnehavaren."

Dels så går det inte att kontrollera bevisningen eftersom den bara kommer från en part. Dels så bevisar det inte att abonnemangsinnehavaren gjort någonting felaktigt, så det är oklart varför dennes integritet ändå tillåts kränkas. Dels så lämnas uppgifterna ut till privata intressen, vilket i praktiken kan vara vem som helst.

"Fastmera skulle inte ens frågan få ställas vem som står bakom ett IP-nummer som på sannolika skäl, prövade i särskild ordning av domstol, använts för att begå brott mot upphovsrätten."

Fel, polisen skulle få rätt att begära ut uppgifterna vid allvarliga brott.

"Den integritetskränkning som det innebär att utlämna identiteten hos innehavaren av ett IP-nummer som använts för brottslig verksamhet måste i detta sammanhang te sig försumbar."

Ännu ett helt subjektivt och politiskt ställningstagande som dessutom är helt fel skulle jag vilja hävda. Det är inte brottsligt att vara innehavare av ett IP-nummer som använts för att överföra upphovsrättsskyddade verk. Om man vill förbjuda människor att dela med sig av trådlösa nätverksuppkopplingar tycker jag att man ska vara ärlig med det.

"Hur skulle man kunna ta reda på omfattning och syfte hos ett intrång om detta måste bevisas innan man kan få tillgång till bevisen? Vad vet man om upprepning innan man ens fått ställa en fråga?"

IP-adresser är inte så dynamiska i praktiken, så det är nog inget större problem att avgöra omfattning och upprepning utan tillgång till personuppgifter.

Mike sa...

Det lyser igenom hur dålig kunskap personerna bakom debattartikeln har om internet och rättssäkerhet när de skriver:

"Om bevisningen anses tillräckligt stark så kan domstolen besluta att identiteten hos innehavaren av IP-numret, som är känd hos Internetleverantören, skall lämnas ut till rättsinnehavaren."

Bevisningen kan aldrig kallas "stark" i dessa fall. Bevisen är omöjliga för domstolen att kritiskt granska och det finns heller ingen motpart i rättegången.
I praktiken blir det en ren formalitet för upphovsrättshavaren att få ut uppgifter som kränker den personliga integriteten. Detta är något som kan utnyttjas av onda intressen.

Nej tack till en privatpolis i Sverige.

//Mike

Anonym sa...

IPRED måste stoppas. Det handlar inte om att fildelning är rätt därför att många ägnar sig åt det.
Nej det handlar om något för samhällsklimatet betydligt mera långtgående än så. En sak är vi överens om, nämligen att upphovsmän skall ha betalt av den som använder deras produkter. Det får dock aldrig ske med hjälp av att IP-adresser lämnas ut till privata händer.
Musik- och filmbranschen måste lämna sin Hedenhösinställning till Internet och i stället satsa på att lära sig utnyttja tekniken. Idag tycks man resonera som bensinbolagen alltid gjort - varför satsa på ny teknik, när det går att tjäna pengar på den gamla? Det hela är bara ett sätt att försöka hindra en utveckling som är oundviklig. Hur länge orkar branscherna sprattla emot?
IPRED innebär faktiskt rena sovjetfasonerna - fast privatiserade, vilket inte gör det hela ett dugg bättre. Vi riskerar att få ett kontrollsamhälle med angiveri av modell som man normalt förknippar med diktaturer.
Hur stark ska bevisningen vara för att ett privatintresse skall få tillgång till personuppgifterna bakom en IP-adress? Den organiserade brottsligheten jublar förstås över ett sådant här lagförslag. Plötsligt öppnar sig en helt ny nisch för att bedriva utpressning mot vanligt folk. I de länder som redan har en IPRED behöver brottsoffret/fordringägaren inte ens stämma in den anklagade. Det räcker att låta ett par lämpliga torpeder leverera en faktura, så får man nog in sina pengar oavsett om den fakturamottagaren är skyldig eller ej. Om privata intressen får lagligt tillstånd att själva stå för indrivningen av pengar finns det anledning att befara att IPRED kommer att bidra till en laglöshet som är tio resor värre än den fildelning vi nu upplever. Nej, musik- och filmbranscherna måste som alla andra brottsoffer naturligtvis vända sig till polis och åklagare för handräckning och sedan få sin sak prövad i vanlig domstol. Civilmål vågar ingen vanlig människa ge sig in i, med risken för att förlora och därmed tvingas betala motpartens rättegångskostnader. Endast mycket rika individer eller organisationer vågar hävda sin oskuld i sådana sammanhang.
Tills dess att branscherna, som ju omsätter miljardbelopp, har hittat ett sätt att på elektronisk väg ta betalt för sina produkter, måste de nog finna sig i att gå till polisen i kampen mot fildelarna.

Pontus sa...

Ditt uttalande stämmer inte riktigt.

"Vilka blir nästa olagligheter som ska regleras. Inbrott i särskilt utsatta sommarstugeområden eller våldtäkt på platser där det redan i dag sker mest frekvent?"

Frågan handlar mer om: Har kvinnor där våldtänkt ofta sker rätt att filma alla män i området, visa denna bevisning för domstolen och därefter hota med hålla männen inspärrade i ett halvt år i sin källare eller dra dem inför domstol?

att skapa bindande bevis för ta reda på vem som ligger bakom ipnumret är inte svårt. Jag rekomenderar bevismaskinen. ta dig en titt på http://www.piratbyran.org/bevismaskinen/

Det här är inte rättssäkert och det går dessutom emot svensk skadeståndslag. Men det visste du ju naturligtvis redan?

Anonym sa...

Intressant av Myrdal?

http://www.expressen.se/kultur/1.1373922/allemansrattens-foretrade

Spotify är ett bra tag för att lösa problemet med rätt sätt - dvs genom att lösa problemet med att erbjuda något bättre än vad pirater och "icke-pirater" gör. Jag hoppas alla skivbolag inser vikten av att göra sig tillgängliga och att det på detta sätt skall lösa problemet.

Konsumtionssamhället, som den äldre generationen visat den yngre in i (hur går det sopbergen och miljön egentligen), kommer inte lämnas över en natt bara för att den blivit virtuell istället för fysisk. Lagstifta bort hoten mot mänskligheten istället för en tillfällig törn i kulturens historia som om ett par hundra år kommer ses som ett skämt, eller exempel på hur dåligt en bransch lyssnar på marknaden (om det fortsätter som nu).

Håkan sa...

@Mikael

Jag skulle vilja att du förklarade en liten detalj som jag inte riktigt förstår.
Om nu det är så enkelt att lagföra de rätta förövarna genom att via IP-nummer gå till en ISP och få ut namn och adress på denna vore det väl en ypperlig väg att gå när det gäller t.ex. barnpornografi, varför har man inte infört det i lagen mot just barnpornigrafi?
Varför har polisen så svårt att lagföra nedladdare/uppladdare av barnpornografi, varför är det många sådana förundersökningar som läggs ner i brist på bevis?
Det är ju bara att lagföra innehavaren av ett IP-nummer, eller?

Kanske ligger det något mer bakom, kan det vara så att polisen (med all den kunskap och tekniska möjligheter) har svårt att klart bevisa VEM som har begått olagligheterna, från vilket IP-nummer det är gjort är nog inget svårt men exakt VEM som har gjort brottet.

Varför skall upphovsrättsmaffian få möjligheter som inte ens polisen har?
Varför skall man just i denna fråga vara skyldig trots att det inte är bevisat vem som gjorde brottet (man har ju bara visat från vilket IP-nummer det gjordes men inte VEM)

En paralell kan dras med hastighetsöverträdelser, det har varit på tapeten att ändra lagen så att det är ägaren som bötfälls (när t.ex. ett fordon har fastnatpå en bild) men det las ner på grund av att det skulle inte vara rättssäkert att hantera på det sättet, varför skulle det vara det i fallet med fildelning? Är det en så mycket viktigare fråga, är det brottet så mycket värre?

Mikael Wendt sa...

Tre frågor till er alla. Vad rättfärdigar illegal fildelning? Vad gör att tekniken som enskilda använder inte ska få användas av andra enskild, bolag eller myndigheter? Vill ni på allvar att internet ska vara ett laglöst land?

Hans J sa...

Mikael:

1. Varför skriver du ordet "illegal". Det blir ju lite av tautologi då...

Det är möjligt att det "illegala" i fildelning ska göras legalt i stället. Men nu handlar det om PRIVATPOLIS-aspekten:
Ska privata företag få jaga de som "illegalt" laddat ned?

2. Bittorrent-teknik används redan av företag då det är ett väldigt effektivt sätt att distribuera filer.

3. Internet ska naturligtvis inte vara "laglöst land" men vi kan väl ändå inte acceptera att privatpoliser och kanske "prisjägare" med provision!!! jagar ungdomar som laddar ned en film eller ett musikstycke???

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv