tisdag 25 november 2008

Jag gillar...

58 kommentarer:

Nathaniel sa...

Jan Guillou är lika nyanserad som ett urspårat godståg.
Jag gillar även att du anser att en person som inte ens har varit på Internet själv är en trovärdig källa att lyssna på när det kommer till problem på just Internet.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Den absoluta merparten av de personer som konstruerar rymdfarkoster har aldrig varit ute i rymden. Lite bättre nivå på debatten önskas. Menar du att en person inte har rätt att yttra sig och ännu mindre skulle vara värd att lyssna på om man inte själv behärskar eller har upplevt det man diskuterar?
I så fall kanske du ska fundera över dina inlägg och din egen roll när det gäller erfarenhet av verklig brottsbekämpning och inte lösa tyckanden där integriteten plötsligt blivit en ny "religion" som rättfärdigar att människor beter sig illa mot varandra och åsidosätter de nu gällande lagarna pga. lobbyisters spridande av skräckscenarier som vi aldrig sett eller kommer att få se i ett svenskt rättsväsende.

Nathaniel sa...

Fair enough, du har faktiskt en poäng där. Dock belyser du något viktigt när du pratar om rymdfarkosters konstruktörer. Tror du att dessa lyckas konstruera fungerande rymdfarkoster genom att rita efter sina egna tycken? Tror du ens att alla konstruktörers idéer om hur farkosterna ska se ut kommer likna varandra? Det skulle bli total anarki, och vi skulle aldrig kommit ut i rymden.

Det jag försöker påpeka är att Jan Guillou eventuellt har erfarenhet av att folk laddat ner hans ljudböcker, men inte mycket mer. Han vet förmodligen inte ens hur det fungerar att göra det. Jag skulle vara vettskrämd om någon som han fick stifta lagar om nedladdning, eller för den delen upphovsrätt. Det finns en anledning till att vi har jurister för att skilja på simpla saker som t.ex. upphovsrättsintrång och stöld.

Integriteten har knappast blivit religion, men där du är av åsikten att personlig integritet går att åsidosätta för 6,8 miljoner människor för att ett par hundra tusen ska kunna fortsätta tjäna pengar på samma vis som alltid, så kanske de där 6,8 miljonerna inte är av samma åsikt. Flest är inte alltid bäst, men i det här fallet måste du erkänna att de är lite fler än ni.

På tal om lobbyister, förresten, det är alltså fel när "lobbyister" är emot en lag, men helt rätt när faktiska, verkliga, får-betalt-för-det-och-allt lobbyister lyckas tjata sig till lagar som annars aldrig skulle godkänts i Sverige? De du kallar "lobbyister" är dessutom vanliga människor med en genuin oro. Inte oro över att inte få ladda ner saker i framtiden, utan oro för att framtiden har blivit så överreglerad och förstörd att det inte finns något kvar värt att ladda ner. Att släppa kulturen fri är en garanti för att den fortsätter blomstra, att lagstifta sönder den är en garanti för att den kommer dö.

Det finns många anledningar att inte lyssna på Jan Guillou, och om du gör en sökning på knuff eller twingly så kommer du kunna läsa hundratals av dem.

Mikael Wendt sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Känner du till Jan Guillous historia? Vet du att han är en av dem som avslöjade en av de största rättskandalerna i svensk historia?

Du skriver: "Det finns en anledning till att vi har jurister för att skilja på simpla saker som t.ex. upphovsrättsintrång och stöld."
Bra, då låter vi dem sköta detta, eller?

Nej, jag tycker att både du, jag, Jan G med flera har rättighet och skyldighet att uttrycka våra tankar. Däremot gillar jag inte när någon försöker att banka in åsikter i mitt huvud. Något som säkert du ogillar också.

Jag är FÖR fildelning, FÖR ersättning till upphovsmän, EMOT illegal fildelning, FÖR rättsäkerhet. Det har skrivits mycket om att jag ska acceptera ny teknik. Jag är en riktig "Pryl/teknikmänniska" så där är det svårt att öka intresset - däremot kanske du och andra som är emot IPRED ska acceptera att modern teknik får användas för flera syften än att syssla med olaglig nedladdning – varför inte att spåra dem som gör sig skyldiga till detta?

Nathaniel sa...

Jag kan också uppriktigt och ärligt säga att jag är FÖR fildelning, FÖR ersättning till upphovsmän (och artister), EMOT illegal fildelning och FÖR rättssäkerhet. Det betyder dock ingenting utan en förklaring om vad det betyder. Jag är FÖR ersättning till de som ska ersättas samtidigt som jag är EMOT illegal fildelning. Jag anser nämligen att det som idag benämns illegal fildelning inte nödvändigtvis ska vara det även i framtiden. Jag säger inte heller stenhårt att det INTE ska vara det. Där har du skillnaden mellan oss. Jag har inte redan bestämt mig, som du, utan argumenterar utefter de fakta, den statistik och de vittnesmål jag tagit del av hittills. Jag kan även ärligt säga att jag läser och hör minsta lika mycket från upphovsmän och förespråkare som du, som upphovsmän och motståndare som "lobbyisterna" du pratar om. Jag har bildat mig min uppfattning ifrån båda hållen, och kommit fram till en slutsats därefter, inte tvärtom.

Och, återigen, det är DU och inte JAG som blandat ihop stöld och upphovsrättsintrång, varför jag förklarar för DIG att vi ska låta jurister och domare avgöra vad som är vad. Det här är andra gången du verkar tro att mina argument är dina, och att du läxar upp mig.

Hans J sa...

MIKAEL:

"Jag är FÖR fildelning, FÖR ersättning till upphovsmän, EMOT illegal fildelning, FÖR rättsäkerhet."

NU börjar vi komma någonstans!
NU börjar du låta som en liberal!


Vi får se fortsättningen...

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Argument är varken dina eller mina, vi har båda rätt att använda dem. På vilket sätt menar du att jag "läxar upp dig"?

Hans J: ursäkta att jag stavade ditt namn fel tidigare. Det du är glad över i min kommentar till Nathaniel är de synpunkter jag haft hela tiden. Diskussionen blir emellanåt helt obegriplig när någon väljer att skriva 900 tecken (eller mer) i svar på ett enda uttryck som ryckts helt ur sitt sammanhang.

Men vi kanske börjar komma någon vart....

Krafttag.nu sa...

Hej,

gå gärna in och stöd energiuppropet Krafttag.nu, som verkar för en uppgörelse över blockgränserna för en uppdaterad energipolitik!

www.krafttag.nu

mvh

Krafttag.nu

Nathaniel sa...

"Argument är varken dina eller mina, vi har båda rätt att använda dem."Så nu menar du alltså att man INTE kan ha äganderätt på immateriella ting? Isåfall är uttryck i form av musik eller bild också fria att användas av vem som helst. Eller har du någon magisk måttstock som visar exakt vart gränsen går mellan immateriella ting MED äganderätt, och immateriella ting UTAN äganderätt?

Nej, jag försöker inte bara jävlas med dig, jag försöker få fram vettiga svar på konkreta frågor! Jag vill ha en 900 tecken lång förklaring på exakt vad fan det är du menar när du snackar så generellt om fildelning, upphovsrätt och vad som ska eller inte ska vara. Jag försöker leda genom att själv, gång på gång på gång, förklara ingående och på nya, olika sätt hela tiden, hur jag resonerar och varför jag tycker som jag tycker. Du kontrar, gång på gång på gång, med "nej, jag tycker att det ska vara så här, punkt" och klagar sen på att jag är för utförlig.

Det som är obegripligt är inte de som försöker få svar, utan de som vägrar svara.

Jag är helt och hållet med på att folk ska få ha åsikter utan att behöva rättfärdiga dem, men en politiker som öppet skriver om sina åsikter på sin blog inbjuder till ifrågasättande och diskussion.

Hans J sa...

Mikael:

Jag har säkert också stavat namn fel. Du är mer än jag utsatt för "korseld" så det är förståeligt om det kan bli fel. Jag blev inte sur utan mer lite osäker och letade upp och ned i texterna om det kanske var någon som faktiskt kallat sig så. :-)

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Fakta om upphovsrätt

Den upphovsrättsliga lagstiftningen är utformad så att rättighetshavarna, till exempel författare, kompositörer, musiker, fonogramframställare i olika väsentliga avseenden har ensamrätt till sina verk och prestationer. Tanken är att deras ekonomiska och ideella intressen på så sätt skall kunna tillvaratas.


Ensamrätten innebär, att rättighetshavarna - med vissa i lagen angivna inskränkningar - bestämmer om exemplar av deras verk skall få framställas och spridas till allmänheten. Vidare om deras verk skall få göras tillgängliga för allmänheten genom att framföras offentligt och överföras till allmänheten.

Upphovsrätten till ett verk uppstår i samma stund som verket tillkommer utan att några formaliteter behöver iakttas.

Ekonomisk rätt
Ensamrätten att bestämma över när och hur ett verk skall användas medför en ekonomisk rätt. När exempelvis ett musikstycke spelas offentligt för allmänheten eller spelas in och kopieras har upphovsmannen enligt huvudregeln rätt till ersättning.Ideell rätt
Ensamrätten innebär också en ideell rätt. Det betyder i korthet, att upphovsmannen normalt skall namnges i samband med att hans verk används, och att verket inte får ändras eller utnyttjas på ett för upphovsmannen kränkande sätt.Verkens upphovsmän
Den som skapat ett verk är upphovsman. Kompositören, som har skapat en komposition, det musikaliska verket, har upphovsrätt till musiken. Om kompositionen har text har författaren upphovsrätt till texten, det litterära verket. Är texten översatt eller kompositionen bearbetad har också översättaren och musikbearbetaren (arrangören) upphovsrätt till översättningen respektive bearbetningen.Överlåtelse av upphovsrätt
Upphovsrätt kan överlåtas eller upplåtas helt eller delvis. Som ett exempel på upplåtelse kan nämnas anslutning till Stim som innebär att en upphovsman upplåter framförande- och mångfaldiganderätt på Stim/NCB. Ett annat exempel är förlagsavtal som tecknas mellan en upphovsman och ett musikförlag.Upphovsrättens skyddstid
I Sverige och i många andra länder främst EU-länder gäller upphovsrätt till ett verk under upphovsmannens livstid och till och med 70 år efter dennes dödsår. Därefter kan verket fritt framföras, bearbetas, spelas in et cetera.Rätten att mångfaldiga
Lagen ger upphovsmannen ensamrätt att mångfaldiga sitt verk, t ex genom att låta trycka noter eller framställa inspelningar på skivor och band. Undantag finns från huvudregeln. Det är bland annat tillåtet att framställa ett eller några få exemplar av ett offentliggjort verk - till exempel kopiera det - men bara för användning i den privata sfären. Förlagan måste också vara laglig -det vill säga framställd med upphovsmannens samtycke.


Ansvar och ersättningsskyldighet
Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång i upphovsrätten är straffbara. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om verk utnyttjas i strid med upphovsrättslagen skall ersättning betalas även om utnyttjandet inte är straffbart. Regler finns också om beslag och andra åtgärder som kan användas om exemplar framställs olovligt, till exempel att de skall förstöras.Åtal får väckas efter begäran av målsägare eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Domstol kan vid vite förbjuda ett fortsatt upphovsrättsligt intrång.

Nathaniel sa...

Mikael, ska jag ta det som att din åsikt är att den nuvarande upphovsrätten är perfekt som den är, och vi ska inte ens diskutera hur den skulle kunna förändras?

Jag är väl medveten om hur upphovsrätten ser ut. Som jag sagt förut har jag faktiskt läst en hel kurs i IT-relaterad juridik i samband med att jag utbildade mig till systemadministratör i Linux. Skolan var smart nog att inse att vi förr eller senare kommer stöta på fall där upphovsrätten kan åberopas, och ville därför förbereda oss för det. Alltså, inget av det du kopierade (fyndigt, btw) är nytt för mig. Det betyder inte att jag håller med om att det är precis så upphovsrätten ska se ut.

Så... Vad vill du ha sagt egentligen? Jag är ute efter en ordentligt diskussion om upphovsrättens existens, du kopierar bara lagtexten rakt av..?

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Till skillnad från dig enligt ditt eget uttalande så anser jag att du och jag (liksom alla andra invånare och besökare) ska respektera landets lagar till dess att annat gäller.
Pga av det stora antalet övergrepp på upphovsrätten behöver vi IPRED. Jag vill inte ha IPRED för sin egen skull, den behövs ju enbart därför att moralen och respekten för aktuell lagstiftning åsidosätts av allt för många.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Om du dessutom menar det du skriver att du är ute efter om upphovsrättens existens så är du mycket ensam i din kamp. Jag har uppfattat det som du var emot IPRED, men rimligen för upphovsrätt. Har jag fel så vänligen tala om det. Personer som vill avskaffa upphovsrätten har jag mcyket svårt att ta seriöst överhuvudtaget!
Återigen - känner du till Jan Guillous historia?

Hans J sa...

IPRED löser inte det problemet!

Man kan lika gärna ringa på valfri dörr och tvinga den som öppnar att betala 10 000 kronor!

Mikael Wendt sa...

Hans J: det har visat sig att IPRED funkar, det är där du och alla andra brister i saklig information om vad som faktiskt har hänt.

Den illegla fildelningen har minskat i de länder där IPRED (eller motsvarande) avnänds. De skräckexempel som nämns är tagna ur luften.

Den som på allvar skriver att ett multinationellt bolag skulle döma en tremånaders baby till miljontals kronor i skadestånd bör fundera över sin verklighetsuppfattning och förmåga till kritisk granskning av alla de uppgifter som florerar i vårt underbara informationssamhälle.

Nathaniel sa...

"De skräckexempel som nämns är tagna ur luften."
Läs detta och detta, det är vad jag hinner hitta via Google under två minuter innan jag måste springa iväg och hämta ett matbord. Det är inte skräckexempel, och jag skulle vilja se dig förklara för dessa personer att det som förstört stora delar av deras liv bara är hittepå. Det är inte dina åsikter som är pinsamma, det är det faktum att du vägrar ta åt dig av information som inte stämmer överrens med din egen världsbild.

Jag återkommer när jag hämtat matbordet :)

Hans J sa...

Mikael:
Tro inte allt som Antipiratbyrån med flera försöker lura i dig.

Jag skrev i en annan tråd om privata initiativ inom andra samhällsområden. Du har inte svarat på de frågor jag ställde där. Om diverse privatpoliser i diverse områden.

Hans J sa...

"IPRED funkar"?!?!?

"Der Führer hat Ordnung geschaffen" stod det som läseexempel i tyskaböckerna för 70 år sedan. Javisst fungerade det.. man fick "ordning". Men metoderna var FULLSTÄNDIGT OACCEPTABLA! De ledde nämligen i förlängningen till någonting fruktansvärt!

Så är det här också. Visst fasen "fungerar IPRED" men metoderna är OACCEPTABLA i ett civiliserat samhälle!

Du vet detta - Varför framhärdar du?

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Två svar från två lobbyorganisationer som liksom du företräder dem mycket bisarra åsikten att upphovsräten ska ifrågasättas har mkt låg trovärdighet. Ge mig ett enda exempel på fullt genomförd rättegång, domstolens uttalande och därefter verkställd dom!
Pågående processer har alltid minst två parter med ganska olika versioner av samma sak.
OM inte rättssystemet fungerar så måste det förbättras inte läggas ner bara för att det i ngt enstaka fall kan bli fel.
Då faller ju hela rättssystemet!!

Mikael Wendt sa...

Hans; vad är fullständigt oacceptabelt? Att upphovsrätten kränks varje sekund på Internet?

Hans J sa...

Mikael: Det är fullkomligt OACCEPTABELT att privata företag får lämna listor på IP-nummer till en domstol där de önska veta vem abonnerar på IP-numret.

- Trots att den som har IP-numret kan bestrida.
- Trots att IP-numret inte pekar ut någon som gjort nedladdning.
- Trots att det innebär fara i andra fall.

Förstår du verkligen inte detta?

Mikael Wendt sa...

Det är skitsnack att det blir på det viset som du är rädd för Hans. Har du ingen tillåt till vårt rättssystem? Ingen oskyldig ska dömas.
Dina påståenden kan inte vara allvarligt menade. frågan är för allvarlig för att skämta om eller att belysas genom uppblåsta skräckhistorier som inte hör hemma i den här diskussionen.

Hans J sa...

Du verkar enbart företräda DINA EGNA personliga intressen.

Du representerar inte några väljare, bara dig själv!

Inga argument överhuvudtaget kan få dig att ändra dig. Du skulle troligen acceptera dödsstraff för att DU ska få DINA pengar!

"Diskussion med dig är lönlöst"

SORRY!

Mikael Wendt sa...

Hans J, nyligen var vi överens om att vi är för fildening, och upphovsrätt.

När svängde du i den fråganP

75 procent av svenskarna är för upphovsrätten såsom den är idag och att illegal nedladdning ska förhindras.

Jag företräder den ståndpunkten och de väljarna, Jag fortsätter gärna en diskussion med dig.

Pelle sa...

Denna lag handlar om huruvida man skall tillåta privata särintressen ta över polis och åklagares arbetsuppgifter.
Jag anser inte det och förmodligen ingen annan som tänker att Sverige skall vara rättssäkert heller.
Om man vill ha en lag för att upphovsmän skall få betalt, så kan man bara straffskatta bredband istället, precis som man gör med cd-skivor och annan lagringsmedia med kassettavgiften. På så sätt skulle upphovsmän få betalt, folk skulle inte behöva rädas privatspioneri av privata företag som driver sina egna intressen. Om man säger att resursbrist hos polisen är den springande punkten, så får Universal; Emi och Warner och alla de andra jättarna väl donera en fet slant till polisen istället för att anställa egna hejdukar.

Mikael Wendt sa...

Pelle: vad lagen handlar om är väl detsamma som lagens syfte? OM du håller med om det så får du vara så vänlig och visa mig var det som du påstår framkommer i lagförslaget. Det finns ingenstans...

Här är STIM:s syn på det hela. Ta gärna och läs det i lugn och ro.
Musikskaparnas organisation Stim stöder regeringens förslag till genomförande av det så kallade sanktionsdirektivet eller Ipred. Det behövs en tydlig lagstiftning för att skydda upphovsrätten. Samtidigt påpekar Stim att utvecklingen av nya affärsmodeller är en stor del av lösningen på problemet med illegal fildelning.Stim stöder lagförslaget, men anser att en ensidig satsning på kontroller inte är ett hållbart svar på de utmaningar som utvecklingen skapar. I stället förespråkar Stim att det utvecklas nya affärsmodeller för aktiv musikanvändning på nätet. Regeringens förslag skapar förutsättningar för en utveckling som både tar tillvara på internets möjligheter och musikskaparnas rätt till ersättning för sitt arbete.Stim ser framförallt regeringens förslag som en möjlighet stoppa dem som storskaligt profiterar på andras skapande och som står för en närmast industriell illegal uppladdning av musik på nätet. Det handlar om en liten minoritet i det stora fildelarkollektivet. Men det går inte att kriminalisera en hel ungdomsgeneration och sanktionsdirektivet handlar inte heller om att stoppa teknikutvecklingen, som några av dess kritiker gjort gällande.

Pelle, en sann liberal sa...

Mikael: Lagen har ett syfte (som jag tror aldrig kommer uppnås så dåligt konstruerad som den är idag) och också en konsekvens (där kan man se på hur liknande lagar fungerar i andra liknande länder, tex Finland där fildelningen är opåverkad och Danmark där den sjunkit försumbart).
Idag finns det en utomordentlig praxis att polisen kräver ut uppgifter om den som misstänks för brott. Vem som helst kan rapportera till polisen till och med upphovsrättsinnehavare.
När polisen utrett så kan målet gå vidare till en opartisk åklagare och straffrättslig process kan inledas.
Detta är så vi gör idag och så kan det fortsätta. Vi har en opartisk polismakt som utreder och en opartisk åklagare som behandlar målet i rätten. INTE privata bolag med obegränsad ekonomisk makt som arbetar i egna intressen! Vi har inte tillfällen av privata intressen som skickar skadeståndskrav de hittat på själva hem till en som sitter med en hackad router. Bevisen som behövs för att få ut användarnas uppgifter har i andra länder varit (i mitt tycke) undermåliga (vad är det som säger att bevisbördan kommer ligga högre i Sverige?)och till och med du måste ju inse att IP inte är lika med ID! Att sätta sin lit till en civil rättsprocess, där du måste stå för egen advokat, rättegångskostnader och eventuellt skadestånd om du förlorar eller betala bolaget som skrivit till dig samma kostnad som bara advokaten skulle kostat har för de flesta en självklar utgång.
Jag kan inte för mitt liv se hur du kan vara liberal. Libero=fri. Du vill skapa ett övervakningssamhälle där den starke vinner. Hur kan det vara fritt? Övervaka 6,8 ,millioner personers liv på internet? Fritt? Inte för mig och inte för andra! Det finns bättre sätt att skapa bra villkor för upphovsmän!!! Bredbandsskatt är en mycket god ide som skulle gynna alla!! Ta upp det med Beatrice istället för att bita dig fast i IPRED! (vad hade STIM med saken att göra by the way?)

Mikael Wendt sa...

Pelle; jag är liberal. Socialliberal, absolut inte nyliberal eller drogliberal. Jag har ett starkt engagemang för de svaga i samhället.

"Liberalism (av latin liber, fri) är en politisk ideologi och ekonomisk[1] åskådning som arbetar för individens frihet i relation till staten samtidigt som den efter sociala reformer[2] vill ge större utrymme för medborgarnas möjligheter att utvecklas.[3] Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Ett fritt näringsliv med marknadsekonomi och privat äganderätt inkluderas också i många definitioner. Som ett led i att garantera individen frihet har liberaler ställt sig skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären. Här går det att urskilja en glidande skala från socialliberaler, som förespråkar en relativt långtgående skattefinanseriad välfärd, till nyliberaler och anarkokapitalister, som helt eller delvis vill avreglera staten."

En person som är liberal är i dagligt tal en person som är tolerant.
I ideologisk mening är en liberal en person som anammar liberalismens ideal.
Liberal kan ibland användas som skällsord om personer som av andra anses vara för toleranta, exempelvis narkotikaliberal, sexliberal osv - en sådan liberal är jag inte.

Ditt resonemang om lagens syfte är rent skitsnack. Här är lagens syfte beskrivet på ett bra sätt av Folkpartisten Tina Acketoft:
"IPRED
Eller "piratlagen" som den populärt kallas. Sverige är ett av få länder som inte har reglerat upphovsrätten för digitalt material. Sedan länge har vi fått åthutningar från EU om att vi antingen måste anpassa lagstiftningen till EU:s norm, eller skapa en egen där EU:s lagkrav är miniminivån på regleringen."

Kort uttryckt handlar det alltså om att det är lika olagligt att stjäla (ladda ner) filer ( t ex musik, filmer, böcker) som är upphovsrättsligt skyddade som om jag hade gått in på Åhléns och snott en cd, dvd eller bok.

Logiskt och enkelt kan man tycka.


Men ack så man bedrar sig. Vi möter nu två olika grupper av lobbyister som vill att vi inte ska anta lagen.

- De som tycker allt på nätet per definition är fritt och inte förstår varför de ska betala för att de ser filmer, lyssnar på musik osv.
- De som är rädda att den personliga integriteten kan komma i kläm med förslaget.

De förstnämnda har jag ingen som helst förståelse för.

Den andra gruppen har skrämts till en helt iirelevant oro byggd på en hel del förvirrade trossatser.

Lagens syfte:
Om en upphovsman anser sig ha belägg för att någon laddat ner hans/hennes skyddade material kan han/hon ansöka i domstol om att av internet leverantören få ut adressen till det ip-nr som man anser sig ha sannolika skäl att misstänka för intrång. Om domstolen anser att det finns skäl (bevis) för det så får upphovsmannen rätt till adressen till den som laddat ner. Upphovsmannen har sedan rätt att kräva "samma belopp som motsvarande vara skulle varit värd" (dvs typ 149 kr för en dvd). Om ip-adressaten vill bestrida detta så tas det upp som ett vanligt civilrättsmål.

Det är alltså inte tal om att upphovsmän kan agera "polis" (de måste gå via domstolen), inte heller talar vi om "100.000-tals kronor" som blivit en sanning hos vissa grupper.

Summan kan alltså bara vara motsvarande skadan som åsamkats. Inte mer."

Mike sa...

Mina åsikter om vad IPRED kommer innebära.

IPRED kommer inte:

-Stoppa fildelningen och ändra svenska folkets moral. Det är olagligt redan idag och det har inte satt stopp för någon stor massa.
Möjligen kommer lagen ha avskräckande syfte i några månader. Tekniken är alldeles för bra och kulturutbudet som finns att tillgå
är överlägset den traditionella marknaden.

-Komma åt de "releasegrupper" som sätter ära i att släppa upphovsrättsskyddade verk på nätet snabbast.
Dessa grupper är för tekniskt kompetenta och finns till stor del utomlands.

-Komma åt de påstådda 2000 "storfildelare" som vissa politiker pratat om. Några sådana 2000 finns inte.

-Öka försäljningen av traditionella medium som CD och DVD skivor.

IPRED kommer:

-Skapa en privatpolis.

-Tvinga domstolar att acceptera högst godtyckliga bevis som inte har någon motpart. Det är helt enkelt inte rättssäkert.
Jag jobbar själv i IT branchen och jag kan garantera att de bevis som kommer krävas är otroligt lätta att förfalska.
Man kan ha olika åsikt om detta kommer utnyttjas eller ej, men man kan omöjligt kalla bevisen starka och rättssäkra.

-Skapa en rädsla bland vanligt icke tekniskt kunnigt folk för att sätta upp och använda trådlösa nätverk.

-Skapa en rädsla bland föräldrar att de måste övervaka sina barn på nätet. I de flesta fall kan en förälder känna att han/hon har
större kunskap än sin 12 åriga son, men så är inte fallet när det gäller internet.

-Skapa yttligare badwill och polarisering mellan upphovsrättsinnehavare och deras köpare/fans.

-Skapa rättegångar av civilrättslig typ som vanliga människor inte vågar ge sig in i.
Jag skulle antagligen välja att köpa mig fri även om jag var oskyldig. Vid 51% chans för fällande dom är risken för ekonomisk ruin alldeles för stor.

-Ge privata intressen del av personliga uppgifter som endast brottsutredande polis bör få tillgång till.

-Skapa en större marknad för att kunna maskera sig på nätet. Detta är något som de aktörer som ägnar sig åt verkligt allvarliga brott kommer kunna utnyttja. Tex barnporrsbrott.

För mig är det helt enkelt inte värt det även om jag är FÖR upphovsrätten.

Vad är då min lösning?

-Legalisera fildelning i ickekommersiellt syfte.

-Ge polisen riktiga resurser att jaga dem som verkligen tjänar pengar på fildelning samt de fåtal svenskar som släpper matrial innan officiellt releasedatum.

-Beskatta bredbandkopplingar, MP3 spelare och eventuella andra produkter som idag till stor del
används till fildelat upphovsrättsskyddat matrial. Dessa pengar bör sedan tillfalla upphovsrättshavarna direkt
för att främja kultur och nyutveckling.

-Skivbolag, filmbolag mfl. bör också lägga stort fokus på nya tekniska lösningar som kan konkurrera ut gratisalternativen.
De måste omfamna tekniken istället för att bestrida den. De bör också se över sina priser på CD-skivor och DVD skivor m.m
annars kommer dessa medier aldrig överleva i den digitala framtiden.

Vad är din vision om IPRED genomförs? Tror du på riktigt att det kommer göra en stor skillnad för upphovsrättsinnehavare i slutändan?

//Mike

Pelle, en sann liberal sa...

I'm with you Mike!
Mikael W: Du kan klippa och klistra, svamla och försöka bortförklara dig, men någon respekt för majoriteten av dina väljare verkar du inte ha. Du verkar vara helt låst i dina tankegångar och vågar inte ens tänka något nytt. Jag är faktiskt nästan beredd att sälla mig till en föregående talare i tråden.
Alla som vet något om ny teknik vet att IPRED kommer vara tandlös (och tandlösa lagar skapar förakt för lagar i generellt, då de inte efterlevs)inom en vecka och att låta privata hejdukar med tvivelaktiga motiv sätta åt potentiellt oskyldiga ägare av bredband tycker jag är skäl nog att tänka om utformningen till ett bättre och mer robust system. I mitt Sverige vill jag nämligen att man skall vara oskyldig tills det mosatta är bevisat. I ditt? Not so much...

Mikael Wendt sa...

Pelle och Mike: Man är självklart oskyldig till motsatsen bevisats.

Nathaniel sa...

"Två svar från två lobbyorganisationer som liksom du företräder dem mycket bisarra åsikten att upphovsräten ska ifrågasättas har mkt låg trovärdighet."
Say what? Har du ens läst artiklarna jag länkade? Vad är det för lobbyorganisationer du pratar om? Jag vill åtminstone ha ett namn, för du menar väl inte att du bara hittar på?

Förresten, jag ser att du gått på myten om de där "2000 uppladdarna" i Sverige. Den siffran är ren bullshit, något som Antipiratbyrån tagit rent ur luften. Jag trodde du av alla skulle vara lite noggrannare med dina källor, speciellt sen du, utan några som helst bevis, bortförklarat mina som tagna ur luften. Nu får du allt ta och förklara hur du kommer fram till att det är just 2000 personer som laddar upp material i Sverige.

"Kort uttryckt handlar det alltså om att det är lika olagligt att stjäla (ladda ner) filer ( t ex musik, filmer, böcker) som är upphovsrättsligt skyddade som om jag hade gått in på Åhléns och snott en cd, dvd eller bok."
Mikael Wendt, om du är man för dina ord så går du genast och polisanmäler valfri pirat för stöld. Du vet ju att de har stulit, och det är heller inga problem att få fram giltiga bevis, så marsch pannkaka! Det här är en utmaning! Antingen anmäler du någon för stöld, drar dem inför rätta och vinner målet (eftersom det inte gills överhuvudtaget om man inte vunnit, enligt dig själv), eller så slutar du omedelbart att kalla det för stöld. Det går för fan inte att ha en vuxen diskussion med någon som beter sig så barnsligt som du. Upphovsrättsintrång är vad det är, inget annat. Du, med dina 30 års "erfarenhet" borde väl, om någon, veta det.

Mike sa...

Mikael,

Jag skulle väldigt gärna vilja höra vad du tror kommer hända om IPRED införs.
Din önskan är naturligtvis att olaglig fildelning upphör, men hur mycket inverkan tror du denna lag kommer ha i verkligheten?
För mig blir den ett gigantiskt slag i luften som du sett i mina tidigare inlägg.

Skulle också vilja höra om du är öppen för andra vägar.
Som att legalisera icke kommersiell fildelning och få in pengar för upphovsrätt via skatter på bredband m.m?

//Mike

Mikael Wendt sa...

Nathaniel:
Lobbygrupp 1; theregister.co.uk (ett företag som lever på annonser och agerar för att alla produkter ska vara "Open-source" och att alla licensavgifter ska skrotas.)
Lobbygrupp 2; Afterdawn.com Finsk sida med samma uppläg och idé som ovanstående engelska.

Varifrån har du fått uppgiften om
att jag gått på myten om de där "2000 uppladdarna" i Sverige?

LÄS detta och försök att ta in det:
Lagens syfte:
Om en upphovsman anser sig ha belägg för att någon laddat ner hans/hennes skyddade material kan han/hon ansöka i domstol om att av internet leverantören få ut adressen till det ip-nr som man anser sig ha sannolika skäl att misstänka för intrång. Om domstolen anser att det finns skäl (bevis) för det så får upphovsmannen rätt till adressen till den som laddat ner. Upphovsmannen har sedan rätt att kräva "samma belopp som motsvarande vara skulle varit värd" (dvs typ 149 kr för en dvd). Om ip-adressaten vill bestrida detta så tas det upp som ett vanligt civilrättsmål.

Det är alltså inte tal om att upphovsmän kan agera "polis" (de måste gå via domstolen), inte heller talar vi om "100.000-tals kronor" som blivit en sanning hos vissa grupper.

Summan kan alltså bara vara motsvarande skadan som åsamkats. Inte mer."

Mikael Wendt sa...

Mike: jag är öppen för alternativa lösningar, men de tär beklagligt att du går på det skitsnack som ligger bakom din rädsla.
Ingen oskyldig ska dömas.
Ge mig ett enda exempel på fullt genomförd rättegång, domstolens uttalande och därefter verkställd dom! Där en oskyldig blivit dömd.
Bör finnas på tillförlitliga nyhetssighter som Reuters, CNN etc.

Pågående processer har alltid minst två parter med ganska olika versioner av samma sak.
OM inte rättssystemet fungerar så måste det förbättras inte läggas ner bara för att det i ngt enstaka fall kan bli fel.
Då faller ju hela rättssystemet!!

Nathaniel sa...

Mikael Wendt:
Kan vi åtminstone enas om att möjligheten FINNS att lagens konsekvens inte är detsamma som dess syfte? Kan vi enas om att det FINNS människor som inte drar sig för att stämma oskyldiga människor på stora summor? Kan du inte åtminstone försöka förstå vår oro för att dessa människor får förtur med hjälp av den här lagen, precis som vanligt?
Det är svårt för vem som helst att vara perfekt när pengar är inblandade, än svårare när det är företag vars existens är beroende av pengar. Det är INTE rimligt att ge dessa företag frikort för att lagens SYFTE är något nobelt. Det är lagens KONSEKVENSER som vi motsätter oss, och påstår du något annat så ljuger du. INGEN i den här debatten motsäger sig att upphovsmän ska få ersättning, vi är bara öppna för diskussion om vad den ersättningen ska bestå av, och hur stor den ska vara.

Så. Jävla. Svårt. Är. Det. Inte.

Mike sa...

Mikael:

Enligt mig så är det inget skitsnack som ligger bakom rädslan.

Problemet är att jag vet hur bevisningen i dessa fall kommer se ut. Det kan mycket väl vara så att upphovsrättshavaren på allvar tror att en anklagad är skyldig fast han inte är det. Ett trådlöst nätverk är allt som krävs.
Jag tror naturligtvis inte att skivbolagen vill sätta dit oskyldiga.

Som jag har uppfattat det kommer ingen husrannsakan göras och det enda bevis som då finns är det som skivbolaget anger vilket är väldigt godtyckliga bevis.

Skulle du på allvar inte vara rädd att ge dig in i en civilrättslig rättegång mot bevis som är omöjliga att motbevisa?
Det krävs endast 51% sannorlikhet att du verkligen gjort det du anklagas för och fälls du väntar stora ekonomiska konsekvenser.

Mikael Wendt sa...

Mike: Du skriver: "Problemet är att jag vet hur bevisningen i dessa fall kommer se ut."
Då blir min fråga vem är du? JK?

Kom igen, du tror att du vet, men det bygger på andra (eller tredje)handsuppgifter som du valt att lita på. Det är ditt val, men du är rädd i onödan.
Ingen oskyldig ska dömas!
Återigen, ge mig ett enda veriferbart exempel som håller för din skräckbildsbeskrivning.
det har ingen kunnat göra på de hundratals inläggs som jag läst.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: lagens syfte och konsekvens är att de som gör sig skyldiga till illegal nedladdning och fildelning ska få betala rimligt för detta.

Mike sa...

I detta fall så väljer jag att lita på min egen kunskap som IT konsult, mina kollegors kunskap som jag anser vara av yppersta klass samt alla IT kunniga personer jag någonsin tagit upp ämnet med. Tro mig, de kan mer om ämnet än JK.

Om du anser att bevisningen är säker får du gärna peka på någon källa om hur bevisningen kommer se ut samt bedömas.

Mike sa...

Här kan du läsa lite om bevisningen i tidigare rättegångar och då har ändå polisen/domstolen haft tillgång till beslagtagna hårddiskar m.m vilket jag inte kan se kommer hända i ett civilrättsligt fall.

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.139212

Mikael Wendt sa...

Mike: Rättsligt är det alltid jurister som bedömer vad som är giltiga bevis. Inte konsulter oavsett verksamhet och branch, JK kan mer om rättslig prövning än vilke IT-konsult som helst.
Fortfarande kommer ingen "oskyldig" att dömas.

Computersweden är också en tidning som lever på annonser och att hålla sig väl med fildelarna.

Den artikel du hänsvisar till handlar ju om ytterligare ett fall som inte är avgjort och som dessutom inte är ett fall som är en följd av IPRED.
Således helt irrelevant vad beträffar dina argumemt om att IPRED skulle utgöra ett hot mot integriteten.

Mike sa...

"Således helt irrelevant vad beträffar dina argumemt om att IPRED skulle utgöra ett hot mot integriteten."

Nu var det ju inte integriteten vi pratade om just nu, utan bevisning och rättssäkerhet.
Integriteten är en helt annan fråga och där har min invändning alltid varit om vi ska ge privata intressen polisiära rättigheter.

"Computersweden är också en tidning som lever på annonser och att hålla sig väl med fildelarna."

Jag anser CS vara en relevant källa i sammanhanget. I alla väder en bra mycket bättre referens än debattartiklar skrivna av Jan Guillou.

Artikeln var för att visa att bevisläget är mycket osäkert även i rättegångar där man också haft beslagtaget matriel att tillgå.
Om IPRED går igenom kommer bevisläget inte vara i närheten av så starkt som i fallet beskrivet i artikeln.

Prata med någon du känner som jobbar med nätverk. Någon du har respekt och litar på. Fråga den personen ifall han/hon anser att det går att få fram säker bevisning utan att göra en husrannsakan.
Det är mitt råd då mina argument uppenbarligen inte biter.

/Mike

Kraxpelax sa...

Jan Guillou är en uppblåst nolla, kan ingenting, vet ingenting och begriper ännu mindre, han bara kaxar och gapar, något som går för sig i den sovjetiserade svenska plaskdammen.

Obama har nog goda avsikter, men hans händer är bakbundna.

Sen har vi det nya amerikanska krispaketet, ursäkta, men dethär fritar ju kreditinstituten från ekonomiskt ansvar och grundar därmed en ny finansbubbla.

- Peter Ingestad, Solna

Nathaniel sa...

Mikael:
Jag känner att diskussionen spårat ur en smula, så jag tänker göra ett försök att styra in det på rätt spår igen, åtminstone från min sida. Eftersom jag faktiskt är ute efter en ärlig och rak diskussion vore jag tacksam om du låter bli att dra upp saker som har med antingen mina, eller dina egna, argument att göra.

"Rättsligt är det alltid jurister som bedömer vad som är giltiga bevis. Inte konsulter oavsett verksamhet och branch, JK kan mer om rättslig prövning än vilke IT-konsult som helst."
Vilket är varför man tar inte experter inom alla olika områden som kan berätta för de som är experter enbart på lag hur det ligger till. Ingen förväntar sig att JK ska kunna allt om fildelning, öppna nätverk och hur IP-stacken ser ut på detaljnivå, men det är vad som trots allt krävs för att nå en rättvis dom. Det finns då två val. Ta in en partisk expert från antipiratbyrån, anställd på en lobbyistfirma och är anställd för att tycka på ett visst sätt (vilket hittills är praxis), eller ta in någon utifrån.

"Fortfarande kommer ingen "oskyldig" att dömas." Det kan varken du eller jag garantera, och det är fullständigt galet att utgå från att det är så. I en perfekt värld hade vi inte ens behövt lagar till att börja med, men mänskliga som vi är begår vi alla misstag. En konsekvens av IPRED-lagen, precis som ALLA lagar, är att oskyldiga kan komma att bli dömda. Problemet med IPRED specifikt är att den tekniska bevisningen inte existerar i den grad som krävs för att garantera en rättvis utgång. Som Mike säger, nu är vi faktiskt inne på IT-teknikernas område. Visst, JK bestämmer kanske hur bevisen värderas, men det är vi IT-experter som kommer behöva förklara vad bevisen överhuvudtaget består av.

"Computersweden är också en tidning som lever på annonser och att hålla sig väl med fildelarna."
Antipiratbyrån är en organisation som lever för att hålla sig väl med politiker och som har som uppgift att se till att politikerna röstar som de vill. Det är en lobbyistorganisation på riktigt, till skillnad från den splittrade grupp Internetanvändare som bara råkar enas kring en speciell åsikt.

"Den artikel du hänsvisar till handlar ju om ytterligare ett fall som inte är avgjort och som dessutom inte är ett fall som är en följd av IPRED.
Således helt irrelevant vad beträffar dina argumemt om att IPRED skulle utgöra ett hot mot integriteten."

Om kraven är att vi tar upp ett domstolsmål som blivit avgjort utefter IPRED-lagen så måste vi kunna förutse framtiden. Kom igen nu, Mikael. Vi måste kunna argumentera utefter dagsläget, inte spekulera om framtiden.

Nathaniel sa...

"[...]vore jag tacksam om du låter bli att dra upp saker som inte har med antingen mina, eller dina egna, argument att göra." Så ska det naturligtvis stå i förra inlägget :)

Pelle, en sann liberal sa...

Du svarade aldrig på varför IPRED som är en i Sverige oprövad, teknniskt tandlös, icke rättssäker lag, som ger privata aktörer extrapolisiära befogenheter att övervaka egna intressen och spionera på alla svenska internetanvändare, är en bättre lag än ett beprövat robust, teknikoavhängigt system som en bredbandsskatt, som dessutom gör att svenskarna får behålla sin integritet och brott fortfarande utreds av opartisk poismakt och åklagare.

Mikael Wendt sa...

Pelle; det kan vara bra med en bredbandskatt, men fortfarande är illegal fildelning ett brott som vi måste ha teknik fö ratt bekämpa.
Den legala fildelningen är naturligtvis inget problem utan enbart av godo.

Mike sa...

Mikael,

Som komplement till det vi pratade om angående bevisvärde igår kväll och ditt påstående om att "inga oskyldiga kommer dömas" kan du läsa detta:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2103621.svd

Mikael Wendt sa...

Mike: artikeln dä länkade till gick inte att få upp hos SvD.

Nathaniel sa...

Mikael:
Artikeln Mike länkade går alldeles utmärkt att öppna. Vad använder du för webbläsare?

Mike sa...

Funkar för mig...

Länk

Mikael Wendt sa...

Mike: din länk fungerade nu. Ja, vad ska man säga, min ståndpunkt är att vi fortfarande inte har ett enda exempel där det är ställt utom allt tvivel att någon oskyldig har dömts. Felaktiga domar ska överklagas som alltid.

Nathaniel sa...

Mikael:
Du har dessvärre missförstått hela rättsväsendet. Om det är ställt bortom allt rimligt tvivel att en person är oskyldig, då kommer den personen naturligtvis aldrig att dömas. Saken är den att vi Sverige bevisar vi inte vår egen oskuld, utan det är upp till anklagaren att bevisa min skuld. Tills dess att jag är skyldig, bortom allt tvivel, är jag nämligen att ses som oskyldig. Det exempel du önskar existerar inte.

Ingen av oss två är jurister, så där är vi på samma plan. En av oss är däremot kunnig inom det område där bevisen finns, och det är jag, alltså står jag i just den här diskussionen i överläge. Jag är mer lämpad än du att avgöra huruvida bevisningen kommer att kunna vara tillräcklig, även om jag inte är berättigad att avgöra det i en domstol. Eftersom jag vet mer än dig om IT, så vill förklara varför jag anser att du har fel.

Here goes:
Ett IP-nummer är inte en person, vilket är osäkerhet #1. Det är alldeles för lätt att bryta sig in i någons dator utifrån, och ladda ner saker i den personens namn (läs: IP-adress). Detta sker faktiskt varje dag. Massiva så kallade "bot-nät" innehåller hundratusentals datorer smittade med virus, virus som tillåter en person att styra alla datorer samtidigt. Många av dessa bot-nät drivs ifrån bl.a. Ryssland. Detta är osäkerhet #2. Eftersom IPRED tillåter privata intressen att stämma privatpersoner har de ett mål, nämligen att få dig fälld. Det är inte ett rättvist läge för den som blir anmäld, eftersom den redan från början hamnar i underläge, och måste bevisa sin oskuld istället för tvärtom. När då den anklagande parten har som enda syfte att driva in pengar, dvs. han, hon eller det skiter fullständigt i allt vad rättvisa heter, så blir det en oerhörd obalans som görs ännu värre av att de privata intressena ofta har många advokater, och närmast obegränsade resurser att driva målet vidare med. Osäkerhet #3.

Upphovsmän har idag all möjlighet att lämna in polisanmälningar till polisen. Att dessa sedan prioriteras lågt i jämförelse med andra brott är fullständigt naturligt, och är en del av de saker vi som samhälle gemensamt kommit överrens om. Det är ett av prisen vi betalar för att ha et opartiskt rättssystem som inte utgår ifrån att någon är skyldig på förhand.

IFPI har gått ut och sagt att de självklart kommer pröva den nya lagen även på privatpersoner som fildelat i liten skala. Det är alltså, enligt IFPI, inte alls sant att lagen enbart inriktar sig på den som fildelar mest. Per Sundin, VD för Universal, har även han indirekt bekräftat att de stora bolagen inte bryr sig om ifall någon är oskyldig eller inte, den som står för IP-numret är ansvarig och Universal är ute efter att få pengar, oavsett vem som betalar.

Jag vet att du vet det här redan, Mikael. Jag vet också att du skiter fullständigt i det, eftersom även du fullständigt hakat upp dig på pengarna. Världen har varit orättvis mot dig, så nu vill du hämnas genom att ha möjligheten att ta tillbaka pengar från dem du anser har gjort dig orätt. Jag förstår dig, och jag är inte förvånad över att du resonerar så. Det jag förvånas över är din oerhörda tjurskallighet när det kommer till att så lite som ens lyssna på vad vi andra har att säga. Du har bestämt dig för att upphovsrätten är DIN husgud, och att alla andra är hedningar som borde stenas. Jag tycker det är sorgligt.

För att dra ännu en fullständigt meningslös parallell... Inte krävde väl den svarta befolkningen i USA att de vita skulle vara deras slavar i ett par hundra år, för att liksom göra det rättvist igen. De fick kompromissa med att "bara" få samma rättigheter som alla andra människor. Jag ser faktiskt inte varför den döende skivindustrin ska få utöva regelrätt hämnd när det skulle gynna alla ifall den kompromissade, tjänade lite mindre men slapp allt strul med fildelning och gjorde både upphovsmän, artister, kunder och konsumenter lika glada. Möjligheten finns där, men naturligtvis innebär den döden för vissa industrier, och kanske lite mindre inkomst för vissa personer. Är det verkligen värt att förklara krig mot befolkningen, oavsett vem som har rätt eller fel, när det bara oundvikligen leder till mer ledsamheter?

Jag kan också vara en drömmare ibland, men erkänn att det vore fint om alla fick som de ville, inte bara du och dina likar?

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: Du har ingen aning om mina IT-kunskaper. Och det vore inte ett fint samhälle om alla fick som de ville. Det är anarki och något jag tar starkt avstånd ifrån.

Mikael Wendt sa...

Nathaniel: ang svenskt rättsväsende. Det jag menar är att i det fall som någon blivit dömd för att ha fildelat på ett sätt som är olagligt och den personen fått betala skadestånd så har dne fått straffet utifrån att hon/han bedömts skydlig. Eller hur?
Om det är fel så ska det överklagas. Jag minnsinte om det var du men någon har på fullt allvar påstått att oskyldiga har dömts. Hur vet någon det så tvärsäkert? Då måste den första domen ha ersatts och det har ställts utom allt tvivel att personen är skyldig till det tidigare "brottet".

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv