måndag 24 november 2008

Folkpartiets politik vinner

Moderaterna skriver om och kopierar folkpartiets politik avseende flyktingar, migration, jobb och integration. Federley (c) hakar på i stora delar.
Centern gör utspel om skolfrågor som är varianter på folkpartiets välkända linje för att lyfta nivån inom svensk utbildning.
Socialdemokraterna, genom Marita Ulvskog, förnekar som vanligt orsakerna till varför vi har fått ett samhälle som ser ut på det vis vi har idag. Skrämmande dålig insikt! Efter att ha arbetat med och genom att jag har många goda vänner med invandrarbakgrund så vet jag om bristerna i den information som ges till nyanlända invandrare i Sverige.
Folkpartiets medvind är stark nu när även anhängarna till införandet av EURO ökar.

I folkpartiets Sverigerespekterar vi varandra. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Det finns alltid plats för Dig.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv