onsdag 9 april 2008

Rydskolan i Skövde

Idag skriver Cattarina Higgins och jag i SLA om Rydskolan i Skövde. Skolkontoret i Skövde har en fördelningsmodell som tar hänsyn till många faktorer när man fördelar pengarna mellan skolorna. Det är bra och nödvändigt, men hur vet vi att modellen balanserar behoven rätt?
Vi anser att en fungerande fördelningsmodell bör ge förutsättningar:
• att fortsätta med den storlek på klasser som skolan och verksamheten är byggd för
• att behålla speciallärare och särskilda undervisningsgrupper utifrån elevernas behov
Här kan du läsa hela artikeln.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv