fredag 11 april 2008

Barnperspektiv - i alla lägen

Vi får aldrig glömma barnperspektivet. När vi utformar vår politik och framförallt agerar politiskt så får vi aldrig glömma barnperspektivet. FN:s mål från millennieskiftet att radikalt minska småbarns- och mödradödligheten fram till 2015 är fortfarande långt borta. Mindre än en fjärdedel av de värst drabbade länderna är på väg att nå målet, enligt en utvärdering. Fattiga barn i Sverige - hur har dom det? Läs mer

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv