lördag 12 april 2008

Fler Studie- och yrkesvägledare välkomnas

Jan Björklund och Lärarnas Riksförbund är positiva till att stärka SYV-arnas roll och öka antalet i denna yrkesgrupp. Björklund medger att vägledarna har en besvärlig situation. Han vill därför höja ambitionerna, både i gymnasiereformen och den nya skollagen som riksdagen väntas fatta beslut om 2009. Det är bra och behövligt. Läs här

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv