onsdag 9 april 2008

Värnskatten - strid i Moderaterna

Anders Borg vill inte ta bort värnskatten. Jag tycker att det är bättre att sänka den statliga skatten först för alla. Moderater på flera håll i landet vill ta bort värnskatten, men får inte gehör hos den egna finansministern.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv