måndag 7 april 2008

Kommundelsstämma i Sventorp

Ikväll var det kommundelsstämma i Sventorp. Vägar, skola och äldreboende var de frågor som diskuterades flitigast. Tack till alla engagerade människor som deltog. Som fullmäktiges ordförande är detta en av de uppgifter som jag verkligen gillar. Tillsammans med Monica Green, som sitter i presidiet, besöker jag våra olika lokala tätorter under våren. Nästa måndag är det dags för ett besök i Södra Ryd.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv