torsdag 10 april 2008

Skatten sänks ytterligare

Sänkt skatt för medel- och låginkomsttagare. Större möjlighet at välja själv och att påverka sin egen ekonomi för allt fler. Samtidigt bra satsningar på bland annat psykvården. Målet om full sysselsättning och ett Sverige som håller ihop kommer allt närmare. Alliansregeringen för stegvis samman ett delat samhälle och ökar sammanhållningen mellan människor.
Läs mer

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv