torsdag 10 april 2008

Riktlinjer för äldreboenden

Maria Larsson säger att det kan bli aktuellt med nationella riktlinjer för att komma till rätta med de stora skillnaderna som råder mellan landets kommuner avseende alternativa äldreboendeformer.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv