måndag 1 december 2008

Tillbaka på min "gamla" skola

I två veckor ska jag vikariera som rektor på den skola där jag tidigare varit rektor på heltid. Det känns kul att vara tillbaka. Flera glada miner har mött mig bland både personal och elever, vilket naturligtvis känns bra.
Läser att kd och c är ute i betygsdebatten. Det är många som vill vara med i den debatten numera, men få har genomtänkta förslag och ännu färre verkar ha för avsikt att höja kvaliteten på skolresultaten - skolans primära uppgift.
Skolmaten har stått i fokus under hösten bland annat efter TV-serien som Bert Karlsson står bakom. Ett bra initiativ!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv