måndag 1 december 2008

Svensk bilindustris framitid

Har svensk bilindustri någon framtid? Hur ska den i så fall se ut? Frågorna är många och osäkerheten stor. Nu är det verkligen tvärnit i försäljningen och Ford funderar på att sälja Volvo personvagnar. Svensk ägare eller ny utländsk eller ingetdera? Är det slut på Volvo-eran?

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv