måndag 1 december 2008

Grattis Hillary, grattis världen

Barack Obama står för ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som jag vill se mer av, under eftermiddagens utnämning av Hillary Clinton till utrikesminister och den efterföljande pressutfrågningen betonade han värdet av att ha oliktänkande omkring sig. En så klok man!!
Världen har alla anledning att tacka det amerikanska folket för ett bra val och vi kan se fram emot en bättre period i vår historia. Var så säker.
Bildt är positiv till utnämningarna i Obamas team, men ser också fortsatta bekymmer av densamma. Jag tror du är för traditionsbunden i ditt resonemang, Carl Bildt. En ny tid är här!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv