fredag 5 december 2008

Jan Björklund om finanskrisen


Jan Björklund beskriver finanskrisen ur ett historiskt perspektiv och ger "ett samhälle i social balans" en stärkt betydelse för framtiden. Det socialliberala samhället är lösningen, vi måste tro på och ge spelregler för marknadsekonomin och frihandeln, men samhället måste ta ansvar och gå in där det krävs och för att ta ansvar för den enskilde personens rättigheter.
Vi ser nu också hur det är när Sverige inte är med i Euro-samarbetet. Det kommer att kosta oss ökad arbetslöshet och andra negativa inslag gentemot om vi hade varit med under de kommande åren.
EU är en allt starkare aktör och det är ledsamt att vi måste stå utanför i viktiga ekonomiska beslut för att vi inte är med i EU-samarbetet.

1 kommentar:

Johan Örjes sa...

De som med hänvisning till finanskrisen argumentera för en svensk euroanslutning, bör fundera på om det verkligen hade varit bra för svensk ekonomi att gå in i 2009 med högre ränta och ett högre kostnadsläge för exportindustrin.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv