tisdag 5 februari 2008

Svensk imamutbildning på gång

Lars Leijonborg (fp) öppnar för en svensk imamutbildning i en intervju i Svenska Dagbladet idag. Jag är tveksam till om det är bra. Ska vi fortsätta att blanda ihop stat och religion? Hur väl förankrat är detta förslag och vem ska stå för en sådan utbilning? Frågorna är många. Att imamutbildning ska finnas i Sverige säger jag naturligtvis ja till, men på vilken nivå sker en sådan utbildning och vem ska vara huvudman?
Läs mer:
frykmans liberala blog: Svensk imamutbildning
SvD Kluvet om imamutbildning

4 kommentarer:

Anonym sa...

Du brister i logik.

Om staten, via universiteten, utbildar präster till den forna statskyrkan finns det inget som hindrar att man även utbildar imamer.

Jag ser tvärtom emot att se hur kärlekens och fredens religion kommer att acceptera till exempel kvinnliga imamstudenter.

Anonym sa...

Om Sverige skall börja utbilda Imamer till mohammedaner, varför skall inte sverige utbilda Führers åt nazisterna?

Anonym sa...

Vi ska verkligen inte ha vare sig Imamer eller Mosker i Sverige! Så enkelt är det bara....

Dragonen sa...

Sverige ska utbilda imamer?!

Varför då, har Saudi Arabien slut på pengar?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv