tisdag 5 februari 2008

Mord är mord!

Hedersmord är ett himla konstigt uttryck. Jag ställer inte upp på det. Mord är mord och det kan aldrig accepteras eller klassas i olika "ansvars/skyldighets"-nivåer. Det handlar ju inte om självförsvar i dessa fall...
I min värld respekterar vi männsikor varandra!
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas. Ingen person äger någon annan.

SvD Misstankar om hedersmord stärkta

1 kommentar:

Faster Sven sa...

Så vitt jag förstår är "heders-" inget diminutivprefix; med andra ord är det inte att betrakta som förmildrande.

Snarare ska det jämföras med prefixet "hat-" i ordet "hatbrott", som signalerar att här föreligger ett brott med en särskilt avskyvärd motivation.

Jag hoppas i alla fall att det är så det ska tolkas. Hur som helst föreligger definitivt inga likheter med dess användning i ord som "hedersknyffel".

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv