fredag 8 februari 2008

Skolan ska inte vara värdeneutral

Att kunna forma sina egna liv och förändra sin omgivning bygger på att man har fått den grundtrygghet som nås genom goda kunskaper.
Skolan har ett mycket stort och allvarligt uppdrag att utveckla och värna demokratin. Helt enkelt att utbilda kunniga, kritiskt tänkande personer så att den fria debatten i vårt samhälle hålls levande.
Brottslighet, terrorism och fundamentalism kan aldrig utrotas utan en omfattande satsning mot fattigdom samt för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap är, som i så många andra sammanhang, en nyckel till framgång även här.
Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligare utsträckning ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.
Läs:
Gömda flyktingbarn får undervisning
Skola ställer in lektioner efter dödshot - sr.se

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv