onsdag 6 februari 2008

Bygg nya kärnkraftverk

Förbudet att bygga nya reaktorer i Sverige måste hävas tidigt under nästa mandatperiod. Annars riskerar vi att stå utan betydande inslag av denna miljövänligare energi inom en snar framtid.
Att byta från energislag som orsakar koldioxidutsläpp till koldioxidfri el från kärnkraft, är en förnuftig åtgärd för att minska växthuseffekten.
Jag vill medverka till att snabbt och radikalt reducera användandet av fossila bränslen som kol och olja. Utöver fler koldioxidfria reaktorer bör vi satsa på ersättningar inom området förnyelsebara energier.
Även själva användandet av elektricitet kan förbättras. Energieffektivisering är en bra ledstjärna för industrin liksom på det privata planet. På detta område vill jag stärka och stimulera ny forskning.
Framtidens segrare inom affärslivet är de företag som vågar ändra sina planer för att möta konsumenternas självklara krav på miljövänliga och hållbara lösningar.
Vi måste agera nu för att undvika de värsta farorna för våra barn och barnbarn. I morgon kan det vara för sent. Naturens offer är på väg att bli allt fler och det slår tillbaka på oss själva.

Och i det lilla, på tal om miljön: hej då plastpåsen från livsmedelsbutiken!

Läs gärna: Göteborgs-Posten Storstadslivets klimatparadox

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv