lördag 9 februari 2008

Stärk polisen och tullen

Tull och polis gör ett betydande brottsförebyggande arbete genom olika vapenbeslag. De utvecklar sin aarbetsmetoder vilket är bra, men de behöver också starkare resurser.
Jag vill att regeringen tar krafttag mot den organiserade brottsligheten. Vi behöver vässa våra verktyg i denna kamp på flera sätt.
Polisen och Tullverkets möjligheter att stoppa införsel av narkotika vid våra gränser ska förstärkas.
Fler ska anställas inom tullkriminalen för arbetet med att kartlägga och följa kriminella nätverk. Alla brott som kan leda till fängelse ska kunna utredas med hjälp av DNA-teknik. 100 miljoner ska öronmärkas för polisens insatser mot organiserad brottslighet. Närpolisen ska upprättas för ökad trygghet och tidiga insatser mot ungdomsbrottslighet. Skyddet för kvinnor och barn som utsätts för våld och hot ska stärkas. Ge utsatta familjer stöd – ta FN:s barnkonvention på allvar.
SvD Stor ökning av beslag av vapen

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv