fredag 12 december 2008

Skrota lokala skolplaner

Propositionen för de nya läroplanerna har presenterats Nu får vi tydliga mål på nationell nivå, vi ska ha en likvärdig utbildning i hela landet för alla elever. Det är dags att skrota de lokala skolplanerna, arbetsplanerna med mera som äter upp lärarnas viktiga planeringstid. Samtidigt kan vi gott lägga ner de tidsödande kvalitetsarbetet nu när vi fått en skolinspektion som är värd namnet och kommer att rapportera om de områden som behöver förbättras.
Mer tid måste återerövras till lärares huvudsakliga uppgift - undervisning.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv