onsdag 10 december 2008

Nu kan det bara bli bättre

Ännu en mätning av skolresultaten ger stöd för att Sverige halkar efter som skolnation. Skolans främsta uppgift är att ge eleverna goda kunskaper och då är det naturligtvis ett stort bekymmer att vi fortsätter att rasa i exempelvis matematik.
Jan Björklund gör ett utmärkt jobb som utbildningsminister och kritikernas röster blir allt glesare. Argumenten mot det reformarbete som Folkpartiet och regeringen har påbörjat lyser allt tydligare med sin frånvaro.
Införandet av nationella prov i årskurs tre är den avgjort viktigaste åtgärden för att höja svenska skolresultat på mycket länge.
Här kan du läsa Jan Björklunds kommentar till den senaste mätningen.

10 kommentarer:

B sa...

Kritikernas röster allt glesare?

Det är väl det senaste han har ifrågasatts?

Han har ingen vetenskaplig grund för sina uttalanden om skolan. Prov ger bättre skola, det ger en alltför slimmad kunskap.

Tyvärr får han fortsätta kritisera (S) för skolpolitiken trots att vi sedan 1980 undervisar eligt borgerliga kurs- och läroplaner. Märkligt, va?

Och Jan Björklund är INTE populär på skolor, det är en sak som är säker...
Jag talar med bred erfarenhet här.

B sa...

Det ska stå: Prov ger INTE en bättre skola

Men det vet ju redan du som rektor, eller hur...

Mikael Wendt sa...

Prov är den enskilt bästa metoden att säkert få reda på alla elever som kan behöva stöd. Skolan är till för eleverna och de har rätt att få hjälp i tid.

Avsaknad av prov och betyg i tidigare åldrar är mycket negativt särskilt för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Andelen elever med dåligt självförtroende och bristande grundkunskaper, i läsandets konst och förståelse för grundläggande matematik, har aldrig varit så hög som nu sedan grundskolans införande.

Björklund är grundmurat populär i lärarleden, men inte i ledningen av Lärarförbundet. Lärarnas Riksförbund och skolledarförbundet har en helt annan inställning.

Bland svenska skolforskare är lägren som vanligt två med helt olika slutsatser och tyckanden - för så mycket vetenskap är det ju inte.

Det är min uppfattning från skolans värld, som lärare och rektor.

christermagister sa...

"Björklund är grundmurat populär i lärarleden"

Jösses så olika erfarenheter man kan ha! Jag har knappast träffat en enda lärare som håller med Björklund! De två eller tre jag stött på är lärare som...har tappat kontrollen över sitt yrke och behöver stöd av "straffmetoder"...

Mikael Wendt sa...

Vilka straffmetoder avser du, Christermagister? Jag vet inte ne enda straffmetod som förespråkats av nuvarande utbildningsminister. Däremot finns ju ett antal från föregående regeringars ministrar på området.
De lärare jag mött som inte gillar Björklund är de som antingen anser sig fullkomliga, eller har en svag självbild och/eller saknar alla erfarenhet från någon yrkesverksamhet utanför skolans värld (de hemmablinda)- vilka är en orsak till de katastrofala resultat vi har idag i förhållande till de pengar vi lägger ner på skolväsendet. de jag kallar för "Björntjänstens vänner".

B sa...

Nu bli jag lite rädd. har du arbetat som rektor?

Citat: "Avsaknad av prov och betyg i tidigare åldrar är mycket negativt särskilt för de elever som är i behov av särskilt stöd."

Du vet MYCKET väl att lärarna har full koll på vad eleven kan och inte kan. Problemet stavas ju resursfördelning. Det finns ingenstans att gå för att hjälpa denne elev.

Jag behöver inga prov/betyg för att berätta för föräldrar vad som behöver göras. Problemet är att få tid och resurs för det.

Och det där med en populär Björklund...
Nja, jag har varit på två skolor den senaste tiden, en kommunal och nu en friskola. Hans anhängare kan räknas på ena handens fingrar.

B sa...

Förresten, nu läste jag ett inlägg till och såg att jag blev påhoppad som "fullkomliga, eller har en svag självbild och/eller saknar alla erfarenhet från någon yrkesverksamhet utanför skolans värld "

Jag har arbetat både i IT-branschen och i industrin efter min lärartbildning. Fullkomlig är det sista jag är. Bara så att du vet att du har fel i detta också...

christermagister sa...

Jag tänker nog främst på rätten att beslagta elevernas material, betyg i tidigare ålder, att man ville tvinga elever att delta i sexualundervisningen mot föräldrarnas vilja och polishämtningen av skolkare... Jag tycker att allt han säger handlar om straff...

Mikael Wendt sa...

B, du är säkert en bra lärare som har framgång i ditt yrke och dina elever lär sig troligen allt det dom ska. Jag är rektor och du får gärna ta del av de personalenkäter som gjorts på de två skolor och i de två kommuner jag varit verksam i. Skövde kommun- Rydskolan, Hjo kommun Guldkroksskolan.

Jag vill värna alla barns rätt till en likvärdig utbildning och det har bara blivit sämre sedan skolan kommunaliserades och betygen försvann i de tidigare åldrarna. Utvärderingarna i årskurs tre kommer att vara ett bra underlag för att säkerställa de resurser som du efterfrågar och att de ges till rätt barn.

Dessutom är det så att vi undervisar i Sverige sedan lång tid tillbaka efter läroplaner som har tagits i politisk enighet.
Alla barns rätt till en likvärdig skola är min ledstjärna, något jag och Jan Björklund delar med flertalet av Sveriges lärare.

Anonym sa...

är verksam mattelärare på gymnasienivå i Uppsala. Uppfattar nog att Björklund har ganska gott stöd i åsikter om att betyg behövs, en ordentlig kunskapssyn och hyfsad problembeskrivning av både skola och lärarhögskola.

Givetvis är det inte ett totalt stöd varken i att alla stödjer honom eller att han har rätt i allt.

Uppfattade även att min förra skola i en annan kommun hade ett ganska brett stöd för vår skolminister.

Har dock fått uppfattningen om att när man kommer lägre ner i årskurserna så är det svagare stöd. Min hypotes är att på lägre nivåer sysslar man mer med vårdande och omsorg vilket står mer i konflikt med Björklunds grundsyn att skola ska syssla med kunskapsförmedling. På gymnasiet märker man att förkunskaperna sjunker och att man måste lägga mer och mer tid på sådan som man förväntat sig att eleverna ska kunna sedan tidigare. Där med ett starkare stöd för fokus på kunskap.

/Per

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv