tisdag 9 december 2008

Lärarutbildningen måste ändras NU

Som rektor, och tidigare som lärarkollega, är det min uppfattning att lärarutbildningen har haft fel fokus under många år. Allt för många lärare kommer ut utan att ha en egen trygghet i sina ämneskunskaper.
Jag är väl medveten om att variationen är stor, alltför stor mellan de olika skolorna och vad som bedöms vara godkänt på olika kurser samt elevernas egenansvar av att tillgodogöra sig utbildningen. MEN - det måste var en avsevärt högre lägstanivå på landets lärarutbildningar.

Tvärsemot vad Lärarförbundet hävdar så anser jag att vi har ett stort behov av återinförande av låg, mellan och högstadiet. Detta både för eleverna i grundskolans bästa samt avseende lärarnas utbildningsfokus.
Lärarnas riksförbunds ordförande har här en bra debatt med Ingrid Carlgren i radions P1. Jag stöttar Metta Fjelkner och anser att Ingrid Carlgren är fel ute i det avseendet att hennes forskning är gjord så att den ger stöd åt hennes hypotes utan vetenskapliga värden.

Lärarlyftet har blivit räddningen för att kompletteringsutbilda de lärare som har minst antal år i yrket. Det är väl om något ett bevis på att utbildningen är bristfällig

Nu är det viktigt att en förändring sker snarast, så att lärare utbildas för den verksamhet de ska vara verksamma i. Utbildningen ska ge goda ämneskunskaper så att de kan känna sig trygga när de går ut i verkligheten för att möta sina elever.
Läraryrket är en av våra viktigaste garanter för en fungerande demokrati. Det innebär att dåligt utbildade lärare således utgör en risk för en urholkning av demokratin.

Varken brottslighet, terrorism och fundamentalism kan utrotas utan en omfattande satsning på kunskaper och värdeförståelsen av en fungerande demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Kunskap är, som i så många andra sammanhang, en nyckel till framgång även här.Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligare utsträckning ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter. Tidiga insatser utav välutbildade lärare är den rättighet vi ska ge våra barn. Alla har rätt att få stöd för att lyckas i skolan.
Tidiga betyg är bra för tydlighet kring barnens lärande. Särskilt elever med svårigheter behöver ordning och reda, utveckla en fungerande studieteknik och att kunna visa sina kunskaper i på varierande sätt.
Inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.
Skolan kan aldrig vara värdeneutral och får inte förledas att tro på en motsättning mellan värdegrund, kunskaper, krav, stöd och fungerande kunskapsutvärderingar.

2 kommentarer:

Runo sa...

Bra, Mikael! Jag kunde inte uttryckt det bättre själv;)

MVH

Runo

Mikael Wendt sa...

Tack, Runo. Det värmer, vi behöver vara nyanserade coh samtidigt tydliga med hur det ser ut och vad vi kan göra för att förbättra skolan.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv