måndag 28 januari 2008

NATO önskvärt

Undersökningen på min blogg gav ett tydligt resultat 57% är för ett svenskt NATO-medlemskap. Det kommer att ta tid, men vi måste visa vad vi vill. För mig är det självklart. Ett svensk medlemskap i Nato skulle ge oss ökat inflytande i krishanteringsinsatser där vi redan ingår. Ett medlemskap innebär också att man drar sitt strå till stacken för att komma i åtnjutande av Natos samlade resurser när så krävs.

Det är bra för Sverige att ta tillvara de möjligheter till samordning och kostnadseffektivitet som ett medlemskap i Nato-alliansen leder till. Som FN-vän vill jag att Sverige aktivt bidrar till ett starkt internationellt samarbete för att främja säkerheten och att vi så snart som möjligt söker medlemskap i Nato.
Ta del av andra synpunkter:
Nato en svensk icke-fråga
SvD Nato splittrar borgerliga mer

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv