söndag 27 januari 2008

Elproduktion från kärnkraft är bra

Vi behöver energi och bör satsa på klok elframställning. Med öppna ögon ser en ökande folkopinion att kärnkraften, i många avseenden, är en av de bättre tekniker vi har för att framställa el. Samtidigt som vi nu behöver bygga nya reaktorer, för att ersätta de gamla som snart kommer att behöva tas ur bruk, måste vi stärka forskningen för att finna nya alternativa, förnyelsebara energislag och produktionssätt. LÄS SvD Kärnkraften vinner mark

1 kommentar:

A Claesson sa...

SVD-artikeln har en viktig punkt i avslutningen: Vad som på ska ske med det farliga utbrända kärnbränslet är ännu ovisst.

Detta högaktiva avfall ska förvaras inkapslat i 100 000 år (enligt SKB - Svensk Kärnbränslehantering AB). Ett problem som är mycket svårlöst.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv