tisdag 29 januari 2008

Strategiskt viktiga frågor i fullmäktige

Fullmäktige i Skövde blev inte långt i tid, men flera stragiskt viktiga beslut togs. Inte minst utbyggnaden för Högskolan, Gothia Science Park, nytt gjuteri för Volvo och möjlighet för uppförande av nya centrumnära bostadsområden. Dessutom fick vi en bra information av skolnämndens verksamhet.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv