fredag 9 april 2010

Vi ska bo tillsammans

Jag videobloggade om parboende för ett tag sedan.

Självklart ska du bestämma själv om du vill leva tillsammasn med din äslkade även när du eller din partner har ett större vårdbehov.

Stockholm tar tag i frågan. Seved Monke skriver om möjligheten att träffa Barbro Westerholm som debatterar rätten till parboende och andra livskvalietetsfrågor.

Göteborg debatterar frågan och så här skriver Annika Beijbom. Samma händelse kommenteras av Mark Klamberg.


Varför får vi inte bo tillsammans?: äLDRE, äLDREOMSORG, POLITIK, PARBOENDE

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv