söndag 11 april 2010

Fler företag gynnar alla

Skövde ska bli företagarbästa kommun senast 2013.
2008/2009 vann Skövde kommun, för sitt arbete med"Gothia Science Park" och Närings- och Samhällsbyggnadsenheten kategorin "Näringslivsstöd" för European Enterprise Awards.
I denna kategori belönas innovativ politik som främjar företagande och drar till sig investeringar, särskilt i missgynnade områden.

Entreprenörer som vågar satsa är den enskilt viktigaste faktorn för fler jobb i framtiden. Därför vill jag bidra till att Skövde kommun i alla avseenden fortsätter att utvecklas till en riktigt bra företagarkommun. Med bra villkor och tydliga spelregler kan vi kombinera god miljöpolitik med ett ansvarsfullt, modernt företagande för fler arbeten - inte minst för unga.

Skaraborgs framtid i globaliseringen
Landsbygden har en stor potential som måste utvecklas. Småföretagande är en viktig del av Skaraborgs näringsliv. Vi måste stärka Skövdes position. En stark centralort är ett plus för hela Skaraborg. Infrastrukturen, i alla dess former, måste stärkas och underhållas. Ett ökat samarbete med företag inom EU är ett annat viktigt steg för att vi ska kunna vara med när och där det händer. När det talas om Västra Götalandsregionens tillväxt ska Skövde vara i framkant.
Folkpartiet i Skövde:

  • stödjer en fortsatt kvalitativ utveckling av Högskolan i Skövde och Gothia Science Park
  • vill genom god marknadsföring och bra etableringsmöjligheter få fler företag till Skövde
  • vill på alla vis verka för att stärka Skaraborgs och Skövdes roll i Västra Götalandsregionen
  • uppmuntrar nyskapande och idérikedom
Välkommen till Skövde
Letar du efter en plats för etablering? Vi har ett attraktivt alternativ att erbjuda, Skövde, staden mellan Vänern och Vättern. Skövde är tack vare sitt näringsliv, sin roll som utbildningsort, sitt läge som centralort och sina goda kommunikationer en tillväxtmotor i Skaraborg. Den lokala marknaden är stor och i närområdet finns en kvarts miljon innevånare.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv