söndag 11 april 2010

Arbetslinjen = solidaritet

Arbetsvägen

Vi vet genom olika studier att det är nedbrytande att hänvisas till bidrag istället för arbete.
Vi vet också att det gör stora hål i samhällsekonomin - och den egna lönen.
Det är därför vi måste stå upp för arbetslinjen och välja den vägen vid varje vägskäl.
Mark Klamberg skriver såhär om arbetslinjen. Vi måste slå vakt om den inslagna framgångsrika politiken och säga Nej!, till nya friår och andra tokerier.
En förutsättning för att vi ska kunna ta hand om de personer som av olika skäl inte kan försörja sig själva, är att vi blir fler som arbetar och betalar skatt. Därför är arbetsvägen, att fler arbetar, även den bästa vägen ur ett liberalt, humanistiskt och solidariskt perspektiv. Vi behöver mer av samarbete, som Christer Winbäck skriver.

Att chockhöja skatten på arbete, särskilt för unga, kommer inte att leda till fler eller ens mer arbete. Nej, höjd skatt (exempelvis på tobak och alkohol) använder vi när vi vill göra något svårare att nå. Vänstersidan får inte förstöra vårt land med mer kollektivism och minskad frihet för dig och mig att leva våra liv som vi själva vill.
Alltså måste vi ha sänkt skatt på arbete!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv