tisdag 13 april 2010

Äldre måste kunna känna sig trygga

Tillsammans med Sewon Ekberg och Ulla-Britt Hagström skriver jag i dagens SLA:


Åren som läggs till livet är ofta år av aktivitet och glädje.
Men för många innebär det också en lång tid med behov av äldreomsorg och sjukvård.

Äldre skall känna sig trygga i förvissningen om att det finns god vård och omsorg när de behöver det. Även den som behöver mycket hjälp och stöd ska ha livskvalitet i sin vardag.
Äldre är olika och har olika behov och önskemål. Därför måste det finnas äldreboende och hemtjänst med olika profil och inriktning. Det kan gälla religiös, språklig eller annan inriktning. Det måste vara självklart för den som har hemtjänst eller bor i äldreboende att få välja vem som skall ge service och omsorg. Lika villkor ska finnas för kommunala och privata aktörer.

Läkarkontakt i äldreomsorgen är viktig. Till särskilt boende bör knytas en läkare, helst geriatriker, som har ansvaret för att regelbundet finnas till hands och se till att de äldre som bor där får god och direkt medicinsk vård.
Läkaren skall också kunna ge handledning och råd till personalen.
Kommuner skall med fördel kunna anställa egna geriatriker.

En svag länk i vården och omsorgen är ibland bristen på samarbete mellan de olika vårdgivarna inom landsting (region) och kommun.

Äldre får inte hamna mellan stolarna när det är dags att lämna sjukhuset och åka hem. En fungerande kedja måste finnas kring den enskilde och den kedjan måste vara stark.

De äldres situation i samhället kräver allt mer av uppmärksamhet och framsynta beslut och åtgärder såväl från stat som region och kommun!
Folkpartiet värnar om de äldres rättigheter!
Här en annan bloggare "Högbergs tankar"som uttrycker sina tankar i ämnet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Flertalet av pensionärerna drygar ut pensionen genom att plocka tomburkar, denna syn ser man alltför ofta i flertal städer idag.
Detta är FATTIGSVERIGE år 2010.
Visa uppskattning till de som byggt Sveriges välstånd och inte förnedra dem.

Vad gör Folkpartiet och övriga partier? Inte ett förbannat skit.

/ Sverige är gränslöst!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv