torsdag 3 september 2009

Dåliga lösningar ska tas bort

Idag kan vi läsa om förslag om förändringar i LAS. Det kommer att debatteras på Folkpartiets landsmöte i november, men redan nu kommer tankarna från arbetsgruppen som tittat på förslag till förändringar ut via media och intern post.

Frågan är känslig för många, men grundfrågan måste vara vad som är bäst för den enskilde och för samhället som helhet. Svaret på den frågan är att LAS måste i det avseende som detaljreglera turordningar rivas upp helt och hållet.

Små förändringar riskerar att skapa mer irritation än vad det hjälper - eftersom systemfelet fortfarande finns kvar.

Människor får behålla jobb pga att de arbetat en viss tid istället för att deras duglighet (kompetens) avgör vilka som är kvar. Var och en vinner på att vi i alla lägen låter se som kan skapa bästa resultat (mervärde) arbeta.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv