måndag 2 februari 2009

Obligatorisk föräldrautbildning behövs

Vad ligger bakom att vi har så många skolbränder i Sverige? Det är föräldrars ansvar att veta var barnen är och vad de gör. Men hur kan vi tillsammans ge stöd när det inte funkar?
Jag är övertygad om att vi måste ha en obligatorisk föräldrautbilning i landet.
Vi kan inte svika barnens rättigheter till en trygg uppväxt. När vi kan se att allt fler familjer hamnar i kris på grund av okunskap och omognad avseende vuxenansvar och föräldraskap måste vi reagera. Dåliga lärare finns det också och vad gör vi åt det bekymret. Jag menar att det måste vara en skyldighet att säga upp varje lärare som visar sig vara olämplig!
Skolbränderna är troligen ett uttryck för att vi inte ger alla barn det de har rätt till.
Vad anser du?

En annan aktuell fråga är hur kunskaper i matematik och andra ämnen ges bäst i den svenska skolan. Läs mer här

10 kommentarer:

Hans J sa...

"Jag är övertygad om att vi måste ha en obligatorisk föräldrautbilning i landet."

Så kan det alltså klarläggas:
Du har fascistiska drag.

(sedan stavas det ut-bild-ning. Om man nu inte med våld vill "bila" ut en bestämd form av förälder)

Fnissi sa...

Hm... kanske en god idé, men förmodligen kommer de föräldrar som behöver det bäst att strunta i den föräldrautbildningen...

Marcus sa...

Samhället skall med andra ord ha rätten att sätta sig till doms över vad som är en bra förälder eller inte?

Det är en närmast ultrakonservativ snarare än liberal inställning som jag ser det.

Endast en kollektivistisk syn på världen kan leda till en sådan slutsats. En klassisk liberal skulle inse att de inte har vare sig rätten, eller underlaget att på det sättet likrikta och inkräkta på individens rätt att själv fatta egna beslut.

Mikael Wendt sa...

Bästa debattörer. Vi har obligatorisk körkortsutbildning för den som vill köra bil. Ett antal yrken måste vi ha legitering för att få utöva, men barn anser ni tydligen att vuxna ska få behandla hursomhelst. Rätt uppfattat?
Att bejaka barnkonvention och föreslå stöd för föräldrar har jag svårt att koppla till såväl fascism som ultrakonservatism.
Barnens rättigheter måste hävdas.

Fredrik Svensson sa...

Ok Mikael,
men hur hanterar du föräldrar som skolkar från föräldrautbildningen eller de föräldrar som flunkar på provet?

Indraget barnbidrag? Höjd skatt? Böter? Utvecklingssamtal och individuella åtgärdsprogram? Handlar det om en ny myndighet, som lyder under utbildningsdepartementet?

Antalet föräldrar är ju i allmänhet lite knappt dubbelt så många som de barn som går i skolan. Med andra ord 2.8 miljoner.

Vad ska utbildningen innehålla mer konkret?

Du väcker ju en intressant frågeställning som jag tolkar det här på kommentarerna och frågan kräver att vändas lite till på tycker jag.

Din jämförelse med körtkortsprov är intressant också, vad ser du framför dig att den obligatoriska utbildningen kommer kosta per lektion. Som en körlektion?

:-)

Fredrik

Sara sa...

En mycket BRA idé. Men hellre då föräldrar som har obligatoriska föräldradagar i skolan och höra på elevers språk. Idag blev jag kallad för negerhora. Undrar om den gossens föräldrar vet om hans språkbruk gentemot oss lärarvikarier.

Sen det här med att köra bil... Jag håller på att ta körkort. Jag övningskör dagligen. Jag har också en älskad liten dotter. Och om jag skulle behandla henne som jag övningskör...

Mikael Wendt sa...

En obligatorisk föräldrautbildning ska vara gratis.

I samband med att en kvinna skrivs in på mödravården erbjuds hon och hennes partner att gå utbildningen. Den ska innehålla samtal om vilket ansvar man har som förälder, hur man vårdar sin relation, kunskap byggd på forskning om föräldrars betydelse för barns självbild, tillit liksom föräldrars möjligheter att på ett mycket positivt sätt stärka sitt barns möjligheter att lyckas i det sociala samspelet och med sina studier.

Utbildningens syfte är att göra föräldrar tryggare i sin roll och få möjlighet att redan under graviditeten få tala med andra om sina förhoppningar, förväntningar och farhågor under led-ning av professionella handledare.

Vi kan byta ordet obligatorisk mot allmän.
De delar som en arbetsgrupp kan komma fram till bör vara obligatoriska bör kunna ingå i såväl grund- som gymnasieskolans kurser. Vi måste ta föräldrar och barn på allvar för att få ett bättre samhälle.

Barnmorska och kurator (eller annan beteendevetare) socialtjänsteman bör kunna upptäcka familjer som tidigt kan erbjudas egna "stödpaket/åtgärdsprogram" i förebyggande syfte.
Min jämförelse med körkort handlar enbart om att de flesta av oss accepterar att vi måste ge-nomgå utbildningar för att köra bil, båt, flyg och annat där vi blir ansvariga för eget och andras liv genom vårt agerande - men förälder verkar en del tycka är den vuxnes rätt att bli utan några som helst gemensamma krav från civilsamhället. För mig är det en märklig inställ-ning med utgångspunkt från humanism och FN:s barnkonvention som Sverige sedan länge ratificerat.

Marcus sa...

Likheten mellan körkort för bil och föräldrautbildning är rena nyset.

I det ena fallet har vi ett regelverk med tydliga premisser och begränsningar. Ett regelverk som är utilitärt snarare än moraliskt till sin natur. I sak är det först och främst till för att slippa en situation där varje intressekollision måste lösas på plats, medan bilarna rullar. Sådana olösta intressekollisioner skulle skapa olyckor och se till att vi knappast skulle klara av att vara mer än en på vägen samtidigt.

I det andra fallet har vi något som endast i viss mån kan sägas underlättas av ett homogent regelverk. Hur man än vänder och vrider på frågan om föräldraskap, så är olika länders, kulturers, människors och experters syn på vad som är bra och dåligt väldigt heterogent och fullständigt proppfullt med värderingar - till och med moralism.

Så vem skall bestämma vilka värderingar som är giltiga för en homogenisering av föräldrarollen i Sverige? Socialarbetarna? Pedagogerna? Riksdagsmännen? Modet?

Vem du än ger den rollen, så kommer någons värderingar att bortses ifrån och köras över. Vems kommer dessutom variera över tid, ungefär som synen på amning gjort från BVCs sida mer än en gång under de senaste decennierna.

Gränsen går, tycker jag, vid att man fredar barnet från misshandel, svält och andra uppenbara övergrepp - innehållet i själva uppfostran måste få fortsätta vara heterogent om vi inte skall klona en massa politiskt godkända "goda medborgare".

Cecilia sa...

Som lärarstudent har jag under mina praktikdagar sett och hört hur otroligt många barn det är som har problem och far illa hemma. Att skaffa barn är något som många verkar göra utan att inse vilket livslångt ansvar det är. Jag håller helt med dig i att alla bör gå denna utbildning. För vissa människor är det extra nödvändigt att få gå en utbildning i hur man skall uppfostra och ta hand om sina barn. För vissa kanske behovet inte är lika stort men som jag fått höra upprepade gånger - kunskap är inte tungt att bära! Uppenbarligen finns det ett stort behov av utbildning i hur man uppfostrar och tar hand om sina barn. Hela livet under barnens uppväxt så kommer man som förälder att ställas inför nya situationer och man blir nog aldrig fullärd men att få en förebyggande utbildning lär ju knappast skada. Det är också bra om de familjer som behöver, kan få stöd så tidigt som möjligt. Innan barn blir psykiskt eller fysiskt misshandlade. Det är många som blir det, så tänk till och sluta med dumma kommentarer!

Mikael Wendt sa...

Cecilia. Tack för dina synpunkter och ett mycket intressant inlägg!

/MW

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv