torsdag 5 februari 2009

Gratis allmän föräldrautbildning

I samband med att en kvinna skrivs in på mödravården erbjuds hon och hennes partner att gå utbildningen. Den ska innehålla samtal om vilket ansvar man har som förälder, hur man vårdar sin relation, kunskap byggd på forskning om föräldrars betydelse för barns självbild, tillit liksom föräldrars möjligheter att på ett mycket positivt sätt stärka sitt barns möjligheter att lyckas i det sociala samspelet och med sina studier.

Utbildningens syfte är att göra föräldrar tryggare i sin roll och få möjlighet att redan under graviditeten få tala med andra om sina förhoppningar, förväntningar och farhågor under ledning av professionella handledare.

Vi kan byta ordet obligatorisk mot allmän.
De delar som en arbetsgrupp kan komma fram till bör vara obligatoriska bör kunna ingå i såväl grund- som gymnasieskolans kurser. Vi måste ta föräldrar och barn på allvar för att få ett bättre samhälle.

Barnmorska och kurator (eller annan beteendevetare) socialtjänsteman bör kunna upptäcka familjer som tidigt kan erbjudas egna "stödpaket/åtgärdsprogram" i förebyggande syfte.
Min jämförelse med körkort handlar enbart om att de flesta av oss accepterar att vi måste genomgå utbildningar för att köra bil, båt, flyg och annat där vi blir ansvariga för eget och andras liv genom vårt agerande - men förälder verkar en del tycka är den vuxnes rätt att bli utan några som helst gemensamma krav från civilsamhället. För mig är det en märklig inställning med utgångspunkt från humanism och FN:s barnkonvention som Sverige sedan länge ratificerat.

Det är rubriker om våld mot barn som ska undvikas och andelen lyckliga barn med god självbild och självtillit ska ökas.

10 kommentarer:

Cecilia sa...

Jag håller verkligen med. Bra!

Mikael Wendt sa...

Tack, Cecilia! Har du lust att sända dina egna tankar i frågan så är jag tacksam. mikael.wendt@liberal.se

//MW

Sara sa...

Gillar din tanke också. Fast jag tycker fortfarande mitt förslag om betalda föräldradagar i skolan är ganska bra det med...!

Men är du inte lite rädd att det kan bli lite förmyndarskap över det hela? Jag menar, varför skulle mödravården vara så pass mycket bättre att tala om för föräldrar hur man ska göra. osv. I dagsläget har i alla fall vår stadsdel rätt god beredskap med familjerådgivning, psykologer, osv. Sen ska man kanske vara lite mer uppmärksam inom både mödravård och barnavårdscentraler - och det är kanske där utbildningen ska stärkas lite.

Risken är ju annars att det blir ännu ett "och dom har ju ändå gått föräldrautbildningen!" - för visst kommer det ju alltid finnas föräldrar som får all denna rådgivning men som ändå kommer att strunta i det - och vad gör man då? Soc?

... bara lite tankar från en som varit inne i hela snurren med graviditet, - då man definitivt tänker en hel del på föärldraskap - mödravård, bvc, osv...

Micke E sa...

Låter otroligt klokt, föräldrarollen för många innebär en chock, ansvaret det innefattar blir ogreppbart, står bakom till 100%

Hans J sa...

Det är nog så att en hel del som läser din blogg läser den för att de delar dina åsikter.

Du skriver alltså i mångt och mycket till dem. Det är kanske så att det är de som ska erbjudas din "allmänna" - (obligatoriska) föräldrautbildning. Du kan ha rätt - de borde kanske i högre grad än de som läser andra bloggar vara i behov av lite undervisning i normalt folkvett. Det är kanske de som främst avses avlyssnas av FRA och registreras av IPRED också? ;-)

Du umgås med en hel del underliga tankar och idéer. Det som jag förstår att du vill åstadkomma med en särskild "föräldrautbildning" är ju sådant som den vanliga skolan fullständigt misslyckats med. Skriv gärna mer om "flumskolan", mobbingproblemen i skola och riksdag. Allmän värnplikt ska visst avskaffas. Där fick man åtminstone umgås med alla sorters kamrater och inte bara exakt samma socialgrupp hela tiden.

Detta senare anser du kanske inte vara några större problem. Först en rejäl segregering och sedan utbildning av föräldrar ur arbetarklassen och bland invandrarna???

Man ryser...

Mikael Wendt sa...

Hans, tack för dina synpunkter. Stöd för mina tankar om en föräldrautbildnig finns liksom de som är skeptiska. Personal inom sjukvård, skola, socialtjänst, polis, familjehemstöd och fritidsledare är generell mycket positiva liksom föräldrar till ett eller flera barn. Enbart genom kunskap kan vi människor utvecklas, vi lär av varandra och blir bättre i många avseenden - varför inte detta? Barnens rätt i samhället behöver stärkas. Det görs lämpligast genom ett positivt utvecklingsstöd till familjer och föräldrar.

Hans J sa...

Jag är medveten om att det troligen finns stöd för en "föräldrautbildning" inom många områden. Repressionen breder ut sig. Jag ser detta förslag som en hastigt påkommen patentmedicin. Vad är nästa steg? Obligatoriskt medlemsskap för barnen i "Unga Örnar" eller en folkpartistisk motsvarighet? Idén om "föräldrautbildning" får naturligtvis framföras liksom varje annat hugskott - vi är ju demokrater och värnare om det fria ordet - men vi bör tänka efter både en och två gånger innan vi ser ett sådant förslag som realistiskt.

Du behöver väl ingen utbildning i föräldraskap? Det är väl bara "dom andra" eller några av dem som är i behov av sådant?

Låt oss först se till att vi får en fungerande skola. Där har ju det gått "helt åt helvete". Här har du en "militant" understödjare till Jan Björklund när det gäller skolans verksamhet. Skolan har också ett stort ansvar för kontakten med hemmet. Ett ansvar som inte tas idag. Fungerar denna kontakt så får föräldrar ett bättre stöd än idag.

Mikael Wendt sa...

Hans, med mina 53 år så har jag inte för avsikt att bli förälder igen. Våra barn, två pojkar o en flicka, är vuxna och vi har nu fått barnbarn.

Jag ocj min fru hade gärna gått en föräldrautbildning om det erbjudits. Vi är båda lärare, jag har också varit egenföretagare i många år.

Tar man sitt föräldraskap på allvar så anser jag det vara svårt att tacka nej till en sådan utbildning. Sen är det som med alla utbildningar - de blir så bra som man själv gör dem till. Det finns alltid ett egeansvar att vara kritisk, delta i samtal och bidra med sina tankar.

Jag är glad att skolan utvecklas i rätt rikting nu.
Trevlig helg, Hans!

Hans J sa...

Läs detta vidriga förslag från överheten:

Länk -> Hårdare tag från sossarna! <- Länk

Usch, Unga örnar nästa?

Tacka vet jag liberala värderingar!

Marcus sa...

Nå frivillig och gratis är bättre än obligatorisk, som var första budet.

Det lider dock av samma slagsida som tidigare: tron att det finns en patentmetod, och en oerhörd risk för likriktning i de värderingar som ligger bakom uppfostran.

Som angränsande exempel skulle vi kunna ta ett område som är mer handfast, amning, där man tycker att det borde gå att faktamässigt fastslå vad som generellt är bra respektive dåligt och vilka parametrar som gäller.

Trots det så har mödravårdscentralernas råd kring amning varierat så kraftigt bara under den senaste tjugofemårsperioden att man gott kan tala om diametralt motsatta ståndpunkter.

För den nyblivne föräldern som är osäker i sin roll, och som hyser väl stor auktoritetstro, har väldigt svårt att värja sig. Mot bättre vetande och mot den egna kännedomen om det egna barnet, så finns det mer än en förälder som slutat amma trots att både förälder och barn mått bra av det, eller som försökt fortsätta långt förbi den punkt när barnet börjar säga ifrån.

Runt något så laddat med värderingar som föräldraskap och uppfostran lär knappast problemet vara mindre. Det största problemet är inte att folk inte KAN vara föräldrar, utan att de slutat lita till och förstå sin egen förmåga att vara just föräldrar. Istället litar man till expertisen på dagis eller i skolan, och förväntar sig att samhället skall sköta fostran.

Vi behöver inte mer likriktning, vi behöver föräldrar som inser att ansvaret är deras eget och att de har både rätt och skyldighet att uppfostra sina barn.

Hela idén får mitt supernannylarm att tjuta högt och ljudligt.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv