tisdag 3 februari 2009

Tokiga utspel haglar

Arbetsgrupper är populärt i alla politiska partiet. Det är bra, men en arbetsgrupp är en arbetsgrupp. Utspel om olika saker som exempelvis förändringar i modersmålsundervisningen ska inte komma från en arbetsgrupp utan förankring i partistyrelse eller helst efter ett landsmöte där medlemmarna fått säga sitt. Utspel från enskilda personer är helt okej eftersom de är just enskilda personer, men arbetsgrupper som tillsats av ett parti har ett större ansvar. Något att ta till sig i Sveriges partiers arbetsgrupper - ingen nämnd ingen glömd.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv