måndag 29 september 2008

Fler lärare i skolan - Hur då?

S vill ha fler lärare i skolan. Hur ska det går till? Varifrån ska de hämtas?
Jag vill ha bra lärare i skolan. Det finns ingen forskning som stöder att det blir bättre resultat bara för att det är fler lärare i ett klassrum. Mindre grupper finns det dock ett visst stöd för. Pengar är inte det enda som behövs och löser i sig inte problemen.
För att ge stöd till enskilda behövs fler speciallärare något som s tog bort för ett antal år sedan och som vi nu börjat utbilda igen.
Vad som behövs är välutbildade och lämpliga lärare. För att få det kan man inte sänka kraven för intagning på lärarutbildningen och leka med innehållet i samma utbildning. Något som skett under en allt för lång tid. Inspektionerna av skolorna måste bli bättre och innebära förändringar när brister upptäcks.
En av orsakerna till att det är kaos i en del skolor i landet är att vi har för många lärare som är obehöriga, att vi har behöriga lärare med bristande utbildning och/eller lärare som godkänts av handledare under utbildning trots att de är direkt olämpliga eller saknar det naturliga inslag av värme och pondus som är nödvändigt för att elever i grundskola och på gymnasium ska känna sig trygga. Först då får vi arbetstro i klassrummen och med det så kommer bra resultat.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv