onsdag 1 oktober 2008

Skärpning Sveriges kommuner

Allt för många kommuner tar inte barnperspektivet på allvar. Barns rättigheter behöver försvaras internationellt, inom EU och här hemma i Sverige.
1990 anslöt sig Sverige till FN:s barnkonvention. Den omfattar alla barn upp till 18 år. Det är staten som ansvarar för åtagandena, men de juridiska skyldigheterna omfattar hela landet - dess kommuner, landsting och regioner.
Regeringen föreslår nu förbättrad samordning mellan myndigheter, kommuner, landsting och frivilligorganisationer. Vi kan aldrig rättfärdiga att ett utsatt barn hamnar mellan stolarna för att det inte är klarlagt vem som äger mandat att ingripa.
Dessutom vill regeringen lyfta fram föräldrarnas huvudansvar för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling, se över elevhälsan, förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin samt stärka barns skydd mot alla former av våld.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"vi kan aldrig rättfärdiga att ett barn hamnar mellan stolarna", men det händer alltid. Jag känner inte ett fall, där ett svenskt barn inte skulle ha hamnat mellan stolarna. Kommunerna är mest fokuserade på att driva in så mkt. ekon.medel för sin administration som möjligt, i stället för att fokusera på invånarna. Sen är svenska kommunerna stolta att de har överskott. Den enda person som bryr sig om barn i Sverige,i helasocial-skol-sytem, det är Lena Nyberg. Men ensam i kriget-.....Man måste avsätta JO som ansvarar för soc-barndiskriminering Kerstin Andre, då kanske det ska förändras nåt. Kerstin Andre är inte någon, där ett på alla sätt mobbad barn ska få hjälp. Sista instans i klagomålssystemet mot barntrakasserier ska vara Lena Nyberg, då kanske nåt ska kunna förändras i det hårda klimatet för barn i Sverige.

Anonym sa...

När Kerstin Andre blir borta från Riksdagen? Massor av svenska barn behöver en normal Skolverk och en riktig
JO. Mobbning är för mkt. utbredd i Sverige och ingen gör ngt. åt det. Inte undra, sålänge Kerstin Andre är anställd som JO: hon måste bort, helt enkelt och det blir bättre för barn i sverige . Värre kan det inte vara i alla fall.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv