onsdag 10 mars 2010

Vi är alltid individer

Ser du dig själv och dina medmänniskor som en individer eller är du ett korn i en kollektiv hög?

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv