måndag 8 mars 2010

Liberal jämställdhet en väg med framtidstro


Idag skriver Brigitta Ohlsson (FP) och Anders Borg (M) tillsammans i Aftonbladet.
Läs artikeln, reflektera och kommentera!

Vi är på väg mot ökad jämställdhet, var med du också i denna viktiga rörelse som inehåller riktig framtidstro. Kritik är ett bra inslag för att hitta rätt i utveckling.
RUT är intressant även i detta sammanhang.

Lika lön är en självklarhet. Barnomsorgsmöjligheter. Aktiviteter behövs.

Folkpartiet har i alla tider slagits för människors lika rättigheter oavsett kön. Ett par historiskt kända personer inom den svenska liberalismen är Selma Lagerlöf, den första kvinnan i Svenska Akademien, och Nils Edén, liberal statsminister 1917-1920.Nils Edén genomförde viktiga reformer inom parlamentarismen, allmän och lika rösträtt för kvinnor och män, åtta timmars arbetsdag samt medlemskap i Nationernas Förbund.
Nu är det 2010 och lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet.Men svenska kvinnor tjänar fortfarande sämre än män - det måste vi ändra på. Folkpartiet fortsätter envist att bekämpa lönediskrimineringen eftersom vi vet att ökad jämställdhet, även på det ekonomiska planet, enbart är av godo. För att nå dit uppmuntrar vi privat företagande i branscher där kvinnor dominerar.Vi vill att män tar ut en betydligt större del av föräldraledigheten.Vi jobbar och lobbar för att rekryteringsprocesser och lönebildningar förändras.
Det tar uppenbarligen tid att bekämpa gamla fördomar, men jag hoppas att män och kvinnor snart nog ska bemötas likvärdigt och ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.Och som sagt – lika lön för lika arbete!

1 kommentar:

Anonym sa...

Folkpartiet har i alla tider slagits för människors lika rättigheter oavsett kön. Ett par historiskt kända personer inom den svenska liberalismen är Selma Lagerlöf, den första kvinnan i Svenska Akademien, och Nils Edén, liberal statsminister 1917-1920.

Nils Edén genomförde viktiga reformer inom parlamentarismen, allmän och lika rösträtt för kvinnor och män, åtta timmars arbetsdag samt medlemskap i Nationernas Förbund.

Nu är det 2010 och lika lön för lika eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet.Men svenska kvinnor tjänar fortfarande sämre än män - det måste vi ändra på. Folkpartiet fortsätter envist att bekämpa lönediskrimineringen eftersom vi vet att ökad jämställdhet, även på det ekonomiska planet, enbart är av godo.

För att nå dit uppmuntrar vi privat företagande i branscher där kvinnor dominerar.Vi vill att män tar ut en betydligt större del av föräldraledigheten.Vi jobbar och lobbar för att rekryteringsprocesser och lönebildningar förändras.

Det tar uppenbarligen tid att bekämpa gamla fördomar, men jag hoppas att män och kvinnor snart nog ska bemötas likvärdigt och ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.Och som sagt – lika lön för lika arbete!


Spalta texten, mer lättläst då rektorn!

/Hjoelev

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv