måndag 2 mars 2009

Vad har S för energipolitk?

Jag skickade i fredags ett sms och ett mejl till Åke Jönsson, socialdemokraternas ledande man i Skövde, där jag inbjöd honom att debattera energipolitik med mig på pub Husaren i Skövde torsdag 12 mars klockan 20.00.
Här är svaret från Åke:
"Energipolitiken är ingen fråga vi bsetämmer över lokalt utan den hanteras till större delen i riksdagen. Jag skulle hellre diskutera de frågor kommunen ansvarar för och där den politik våra två block står för olika saker. Som till exempel förskola eller skola. Fp har ju profilerat sig i skolfrågor med fakta som media starkt ifrågasätter.
mvh Åke"


Jag har svarat så här och väntar nu på nytt svar:
"Åke!
Tack för ditt mejl. Vi kan gärna diskutera skolpolitik.
Avseende det är mitt förslag att vi tar den debatten nästa vår i anslutning till valkampanjen inför 2010.
Kan det passa dig? Välj plats och tid så ställer jag upp.

Dessförinnan vill jag diskutera energipolitik med dig. Jag uppfattade inte ditt första svar som ett tydligt nej, varför jag bjuder in dig igen.
Mitt förslag är på Husaren torsdag 12 mars kl 20.00.
Oavsett om var och hur energipolitiska beslut tas i socialdemokraterna så är jag och väljarna intresserade av att få veta vad S har för energipolitik.
Särskilt intressant är det nu efter att energisamtalen mellan alliansregeringen och de röd-gröna samarbetspartierna avslutats.
En blocköverskridande överenskommelse är naturligtvis eftersträvansvärt i en fråga som är så avgörande för jobb, tillväxt och klimatmålen.

Med förhoppning om ett positivt svar.
hälsningarMikael Wendt"

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv