måndag 2 mars 2009

It Takes Two to Tango

Idag skriver jag i SLA:
I dynamiska och växande regioner samverkar näringsliv och kommuner.
Nya företag väljer att etablera sig där andra företag visat sig framgångsrika.
De kommuner i Sverige som har god ekonomi, har också aktiva politiker som tar strategiskt viktiga beslut för en tillväxt som gynnar alla kommuninvånare.

Kommunerna som ökar i folkmängd har de bästa förutsättningarna för att även i framtiden kunna erbjuda bra skola, vård och omsorg.
Skövderegionen behöver fortsätta växa, vilket är en gemensam utmaning för politiker och näringsliv att ro i hamn.
Nu finns det somliga politiker som föreslår nödbroms och stopp för alla investeringar. Vad förväntar de sig av näringslivet som partner?
Det behövs två för att dansa tango! Blir det bara en aktör kvar på dansbanan så går även publiken hem...

Beslutet om Arena A är taget i enighet utifrån kunskapen att detta kommer att bidra till Skövderegionens fortsatta tillväxt.
För mig gäller den insikten fortfarande – inte minst nu när det är billigare att bygga och vi kan skapa viktiga arbetstillfällen.
Samhällsframgångar och tillväxt nås genom nya investeringar.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv