tisdag 7 oktober 2008

Östros, Sahlin och rödgrön förvrängning

Vänstern vill, men vill ändå inte bli ett regeringsparti. S och Mp gör utspel och skriver motioner tillsammans. S skuggbudget är ett rent populistiskt utspel, Östros är direkt oförskämd i intervjuer och gör försök att skrämma upp svaga grupper i samhället. Han verkar inte ha förstånd att begripa att det han gör är att slå ner dessa människors framtidstro. Han gör undantagens bistra verklighet till något som skulle vara allmängiltigt. Skäms!
Dagens debattartikel i DN innehåller en rad högst tvivelaktiga, klart på gränsen till lögnaktiga, påståenden från socialdemokraternas två ledande politiker - Mona Sahlin och Thomas Östros.
"Vi socialdemokrater vill sätta stopp för den passiva politiken och i stället investera i aktiv jobb- och välfärdspolitik." Det står att läsa i dagens artikel, vad skulle få svenska folket att tro på detta löfte från ett parti som historiskt har misslyckats med precis detta?
Östros fortsätter: Nu behövs inte mer av samma misslyckade moderata ekonomiska politik. I stället behövs en socialdemokratisk ekonomisk politik för jobb och välfärd.Tio miljarder kronor investeras under tre år för att skapa upp till 27 000 fler utbildningsplatser årligen inom bland annat den kvalificerade yrkesutbildningen och högskolan.
Det sista vi behöver är fler lögner och framförallt inte fler platser på högskolorna med sämre antagningsnivå och sänkt utbildningsnivå som följd.
Skolan, arbetstillgång, sjukvård och vardaglig trygghet är de tre viktigaste områdens som socialdemokraterna förstört under framförallt perioden "Persson" (de tolv åren fram till maktskiftet 2006). Ingen kan väl tro att de helt plötsligt skulle kunna förbättra detta med precis samma gamla vanliga politik. Jag gör det inte alls, men tycker illa om Östros förvrängning av vardagen i vårt land.
Trovärdigheten för Östros närmar sig samma nivå som för Richard Fuld. Det enda glädjande i den rödgröna soppan är att miljöpartiet ändrat sig angående EU.
Höjd skatt är receptet...

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv