tisdag 25 januari 2011

Ett lyft för gymnasiesärskolans elever

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) har just presenterat viktiga åtgärder som kommer att underlätta för ungdomar som går ut gymnasiesärskolan – skolformen för elever med utvecklingsstörning.
I dag får dessa elever ingen behörighet till vidareutbildning, något som regeringen nu vill ändra på.
Åtgärderna öppnar för gymnasiesärskolans elever att delta i alliansens satsningar på lärlingar, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

Jag anser att detta är en viktig liberal reform som gör upp med en förlegad syn på människor med utvecklingsstörning. Nu krävs det också att arbetsmarknaden ser den potential som dessa ungdomar har och drar sitt strå till stacken.
Ministerns åtgärdspaket är ett bra exempel på den socialliberala politik som Folkpartiet driver för att göra samhället en aning mänskligare.

Vi socialliberaler ser alltid individen före kollektivet, oavsett om det handlar om kön, etnicitet eller funktionshinder.
I sammanhanget kan erinras om att det var Folkpartiet som på 1990-talet såg till att LSS-reformen blev verklighet, en reform som garanterar personer med funktionshinder rättigheter och möjligheter att delta fullt ut i samhällslivet.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv