torsdag 13 maj 2010

Allians i Storbritanien

David Cameron och David Clegg.

Grattis och ett seriöst lycka till.
Ni står inför en mycket tuff uppgift.
Ni klarar det, men lär av Obama hur viktigt det är med transparens och dialog i förändringstider.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv