lördag 27 mars 2010

Östros på farligt vatten - igen!

Alliansen sänker skatten för landets pensionärer - vad blir reaktionerna?
Inkomster beskattas lika. Särskild skattelättnad ger Alliansen till pensionärer i tre steg, sänkt skatt får de som arbetar därför att det finns kostnader i samband med yrkesutövande som vi beviljats avdrag för i alla tider.
Östros fabulerar vidare, kan inte eller vill inte förstå...
PRO läser dåligt eller vill inte förstå det som sägs..
Sorgligt är ordet, sa Bill till Bull :-)

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv