fredag 26 mars 2010

Arbetslösheten vänder tidigare

Alliansens politik gör att Sverige klarar sig bäst i Europa. Arbetslösheten vänder snabbare och toppen kommer att hamna på 9 procent och inte de 12 som har befarats.
De röd-grönas kritik faller allt mer platt till marken...
Bäst av allt SD rasar under spärren till riksdagen!
Rösta på Folkpartiet för ett bättre Sverige och en starkare Allians.
Socialdemokraterna ser ner på det arbete som kan ske inom gränserna för ”hushållsnära tjänster.
De kallar det för pigjobb och kränker därmed samtidigt alla dem som ser till att våra arbetsplatser hålls rena och snygga.
Socialdemokraterna blundar samtidigt för att många småbarns-och tonårsföräldrar, samt äldre, nu äntligen kan köpa hushållsnära tjänster till rimligt pris på en marknad som tidigare ledde till köp av svartarbete.
De nya jobb som skapats genom avdraget för hushållsnära tjänster försvinner direkt om S vinner valet i höst.
Folkpartiet och Alliansen står för en arbetslinje där allt arbete, även hushållsnära tjänster, ger pensionspoäng och social trygghet för dem som utför arbetet och samtidigt ökad livskvalitet för deras kunder.
Det är rättvisa.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv