tisdag 12 januari 2010

Valfrihet och trygghet för äldre

Svensk sjukvård håller hög klass och ett bra samhälle garanterar bra vård för var och en.
En god vård och omsorg av äldre innebär att kvalitet och trygghet står i centrum och varje brist som upptäcks åtgärdas så snabbt som möjligt.
För att detta ska fungera måste de som arbetar inom vårdens yrken ges rätta förutsättningar.
Vi politiker har ett särskilt ansvar för att de människor som själva harsvårt att göra sina röster hörda, och som därför riskerar att fara illa, uppmärksammas och får behövligt stöd.
Varje person har rätt till god vård och omsorg oavsett ekonomi, ålder och bostadsort.
Äldre som behöver hjälp ska självklart ha rätt att själv bestämma över hur detta sker på bästa sätt. Men för många äldre är verkligheten att de inte ens kan styra över vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till.
Folkpartiet vill ha fler trygghetsboenden, för dem som inte behöver mycket vård, men önskar social gemenskap och trygghet.
Vi vill införa en parboendegaranti som innebär att äldre som lever tillsammans ska ha en lagstadgad rätt att fortsätta leva ihop när den ena behöver flytta till ett äldreboende.
Vi vill införa en värdighetsgaranti, som ska slå fast tydliga rättigheter för äldre.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv