söndag 10 januari 2010

Upp till kamp mot narkotikan

Narkotika är avskyvärt. En person som ägnar sig åt att förstöra andra människors liv genom försäljning av narkotika har förlorat respekten för såväl sig själv som andra. En sådan person är farlig för andra och behöver omfattande och adekvat vård.
Narkotika tar dagligen människors liv, splittrar familjer och ödelägger vänskap. Huvuddelen av narkotikan som säljs i Sverige kommer från den organiserade brottsligheten. Det har ingen betydelse om det sker på öppen gata eller via webbsidor på Internet. Det är lika avskyvärt oavsett var och hur det sker. Vem kan tycka annorlunda?


Ansvaret för utvecklingen i vårt samhälle delas av dig och mig. Ingen människa föds kriminell. Förebyggande insatser är en avgörande nyckel till minskad brottslighet. Föräldrars ansvar och roll måste lyftas fram och betonas. Ingen vill att deras barn ska bli offer för kriminella gäng och ännu mindre en del av den kriminella världen. Därför måste vi vuxna ta vårt ansvar och sluta blunda för problemen. Tidiga och tydliga insatser kan rädda fler unga från kriminalitet.

Vi behöver, som jag påpekat i tidigare artiklar, fler poliser ute på gator och torg. Genom en väl fungerande närpolis, med god kännedom om sitt närområde, ökar tryggheten. Det måste bli ett stopp för nedläggningar av polisstationer, tingsrätter och neddragningarna inom svensk tullverksamhet.

Vi behöver fortsatt en regering som tar krafttag mot den organiserade brottsligheten. Vi behöver utveckla och vässa våra verktyg i denna kamp på flera sätt. Alliansregeringen är på rätt väg och vi behöver få fortsätta denna kamp.


Jag är personligen beredd att ta politiskt ansvar och medverka till att:

· Polisen och Tullverkets möjligheter att stoppa införsel av narkotika vid våra gränser ska förstärkas.

· Fler ska anställas inom tullkriminalen för arbetet med att kartlägga och följa kriminella nätverk · Alla brott som kan leda till fängelse ska kunna utredas med hjälp av DNA-teknik.

· Resurser ska öronmärkas för polisens insatser mot organiserad brottslighet.

· Närpolisen ska upprättas för ökad trygghet och tidiga insatser mot ungdomsbrottslighet.

· Skyddet för kvinnor och barn som utsätts för våld och hot ska stärkas.

· Ge utsatta familjer stöd – ta FN:s barnkonvention på allvar.

För att lyckas med bekämpningen av den organiserade brottsligheten måste vi bli bättre på att samarbeta globalt. Därför vill jag medverka till att Europols resurser och befogenheter utvecklas i riktning mot en europeisk polismyndighet – ”Europas FBI” – som ett viktigt komplement till de nationella polisstyrkorna.

6 kommentarer:

Benny Lindholm sa...

Mikael, det är mycket positivt att du tar upp narkotikafrågan! Du glömmer dock en viktig aspekt på problematiken. Även om den gränsöverskridande brottsligheten är ett hot mot ett väl fungerande samhälle presenterar du bara reaktiva förslag. Polis och de andra insatserna som du nämner är bara effektiva när nätverket först byggts upp.

Många, för att inte säga alla, som är del av dessa syndikat, har frivilligt tagit de första stegen in i dem från början. Var är förslagen för att bygga upp ett samhälle som är så pass bra att alternativet till gängbrottslighet är så pass bra att man inte tar första steget in i det?

Mikael Wendt sa...

Benny, som jag skriver: "Ansvaret för utvecklingen i vårt samhälle delas av dig och mig. Ingen människa föds kriminell. Förebyggande insatser är en avgörande nyckel till minskad brottslighet. Föräldrars ansvar och roll måste lyftas fram och betonas. Ingen vill att deras barn ska bli offer för kriminella gäng och ännu mindre en del av den kriminella världen. Därför måste vi vuxna ta vårt ansvar och sluta blunda för problemen."

Jag glömmer absolut inte den delen och dethandlar ju om utbildning och stöd till barn och familjer redan från start.

Det är komplicerat och viktigast är att vi arbetar på all aolika håll för att ge människor sjlvtillit och självrespekt som gör att man inte väljer den drogliberala vägen.

Ciao, MW

Kent Wetterskog sa...

mycket intressant ämne - läs min blogg kanske...

Eklindh sa...

Jag är lite ledsen över att behöva läsa det här. Att ta ett sådant stort avstånd mot "knarket" oavsett.

Jag har förut pratat om det här. Tänk lite längre än "knark är farligt". Det finns mängder av personer som använder sig av droger som cannabis för att må bra. Vi har MS-sjuka, cancer patienter och Hiv sjuka som använder cannabis i kombination med sin vanliga medicin eller endast cannabis för att må bra. Cannabis har i väldigt många fall hjälpt cancerpatienter med illamående efter cellgifter. Hiv-sjuka har fått aptit tillbaka. Och många MS sjuka tycker att smärtan blir mindre av att röka cannabis.

Men felet är att poltiker som du inte tänker så långt. Dessa personer brukar cannabis för att må bra. Det finns inte någon annan medicin som hjälper. Vad vill du säga till dem då?

Jag vill verkligen höra dig säga att dessa personer skall sakta tyna bort då de inte klarar av att äta. Jag vill höra dig säga att de skall ha ont eller äta den medicin som sjukvården ger dem som för dem sängliggande.

Mikael Wendt sa...

Eklind (Emil, väl?)
Det finns ingen anleding i världen att vara drogliberal och göra det illegala legalt när det finns möjlighet för läkare att skriva ut de preparat som behövs för smärtlindring och annat som cannabis används för.
Det finns de som säger att de mår bra av att äta spik också samt att det ger dem tillfredställelse att aga sina barn.
Vi är väl ändå överens om att alla ska få god vård, smärtlindring och att de tä rbra om inte den möjligheten ska vara illegal eller att fler barn ska bli beroende av droger för att vi lättar på reglerna?

Vänligen
Mikael W

Eklindh sa...

Men det är ju det som saknas. Det handlar för det mesta inte om bara smärtlindring utan även om aptit och hjälp mot illamående.

I dagsläget så finns inte den medicin som skulle behövas. Eller ja finns gör den men svenska läkare vägrar att skriva ut medicin som innehåller cannabis just för att man anser att dessa är olagliga droger.

Och om man nu känner att detta är det enda som hjälper så går man naturligtvis till en langare som har denna produkt man söker.

Att jämnföra detta med att folk äter spik eller agar barn är rent strunt.

Och ja det är Emil jag vet inte varför mitt namn ändrats riktig. Jag skyller på internetgudarna.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv