fredag 8 januari 2010

Höj barnbidraget

Vårt land behöver ständigt nya medborgare för att trygga din, min och även våra barns framtid.
Lyckligtvis har vi en del invandring, men det räcker inte.
Politiken måste utformas så att alla som växer upp i Sverige får en bra start i livet.
Skattetrycket behöver sänkas för att ge människor möjlighet att göra fler egna val.
Värnskatten ska tas bort - det är en straffskatt lagd på dem som väljer längre utbildningar och en börda för svenska entreprenörer.

Den som har barn har fler munnar att mätta än den som lever ensam utan barn.
De flesta är överens om att småbarnsföräldrar ska ha den skatterabatt som i vardagslag kallas barnbidrag.
Barnbidraget är lika för alla - oavsett föräldrarnas inkomst. Detta är naturligt eftersom alla barn är lika värda; statens uppmuntran ska vara densamma till alla som väljer att skaffa barn.
För att om möjligt stimulera det nödvändiga barnafödandet i Sverige, anser jag att vi borde höja barnbidraget!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv