söndag 23 augusti 2009

Kryssa Karin

Karin Långström Vinge, präst i Svenska kyrkan - Skövde, vill ge barn och ungdomars roll en större roll för kyrkans framtida utveckling. Rösta på Karin - för barnen och det kristna budskapet skull!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv